Khóa đào tạo Altium Designer Căn bản

Trang Chủ / Đào Tạo / Khóa đào tạo Altium Designer Căn bản

Tổng quan


Altium Designer Basic Level Training

Khóa học Altium Designer căn bản này sẽ cung cấp đầy đủ các bước thiết kế mạch in (PCB) bao gồm: Giao diện người dùng, Tạo dự án, Sơ đồ nguyên lý, Layout, Tạo tài liệu và Sản xuất. Ngoài ra, khóa học còn hướng dẫn cách xây dựng thư viện cho việc Capture và Layout, đi từ việc tạo ra thư viện ký hiệu mạch nguyên lý và thư viện chân linh kiện. Các chủ đề khác bao gồm: Thiết kế Multi-sheet, Global Editing, Polygons.

Học viên sẽ có được kiến thức nền vững chắc trong việc sử dụng tính năng của các công cụ và các phương pháp để thiết kế mạch in thành công. Học viên sẽ được nhận “Chứng chỉ Altium Designer Căn bản” sau khi đã hoàn thành khóa học này.

Kết quả dự kiến

Học viên sau khi tham dự khóa học sẽ có thể sử dụng nhiều tính năng mạnh mẽ của Altium Designer để cải thiện tốc độ cũng như chất lượng thiết kế mạch in (PCB).

Đối tượng học viên

Sinh viên, người mới bắt đầu sử dụng Altium Designer hoặc có trình độ sơ – trung cấp với mong muốn nâng cao kỹ năng thiết kế PCB.

Agenda

  1. Getting Started - Environment, Panels, Toolbars, Menus, Design Documents, Design Project & Schematic Preferences
  2. Libraries - Library and Component Management Techniques, Integrated Libraries, Schematic Symbols & PCB Footprints
  3. Schematic Capture - Object placement and making the Connection, Schematic Grids and Cursors, Working with Graphic Objects and Electrical Objects Annotation, Global Editing, Compilation and Verify, Hierarchy, Multi-sheet Design, Transfer to PCB & Schematic Rules
  4. PCB - PCB User Interface and Preferences, PCB Navigation, Component Classes, Net classes Placement, Updates, Routing, Global Editing, Planes / Polygons, Layer Stack Manager, Defining the Board Shape, Grids, Rules, DRC and Resolving Design Violations
  5. Documentation - Creating a BOM, Output Types, Configuring Outputs, PCB Prints and Reports, Fabrication and Assembly Outputs

Giá 4,000,000 VND

*Đặc biệt giảm giá 40% cho các sinh viên

Available dates

No Events