Khóa đào tạo quản lý thư viện Altium Designer

Trang Chủ / Đào Tạo / Khóa đào tạo quản lý thư viện Altium Designer

Tổng quan


Altium Designer Basic Level Training

Khóa đào tạo quản lý thư viện Altium Designer được thiết kế để cung cấp đào tạo thực hành để quản lý thư viện Altium Designer như: Thư viện Schematic, Thư viện dấu chân linh kiện, Thư viện cơ sở dữ liệu, Kiểm soát phiên bản, Kiểm soát phiên bản với các thư viện cơ sở dữ liệu, Quản lý nhà cung cấp linh kiện, Altium Vault với quản lý linh kiện. Học viên sẽ được nhận “Chứng chỉ Quản lý thư viện Altium Designer” sau khi đã hoàn thành khóa học này.

Kết quả dự kiến

Học viên sau khi hoàn tất kháo học này sẽ có thể sử dụng các tính năng mạnh mẽ trong Altium Designer để quản lý thư viện với nhiều phương cách khác nhau để nâng cao tính hiệu quả trong việc tạo linh kiện và quản lý thư viện.

Đối tượng học viên

Người dùng Altium Designer trung bình và có kinh nghiệm nên xem xét tham dự khóa học này để tìm hiểu kỹ thuật tạo và quản lý các thư viện linh kiện một cách có hiệu quả hơn trong Altium Designer.

*Học viên phải biết các kỹ năng thiết kế cơ bản Altium Designer.

Agenda

Giá 4,000,000 VND

*Đặc biệt giảm giá 40% cho các sinh viên

Available dates

No Events