Câu chuyện Thành công

Tìm hiểu cách Phần mềm Altium đã giúp một loạt các công ty thành công trong việc thiết kế các sản phẩm và hệ thống điện tử thế hệ tiếp theo.

Dave Clarke

“Với Altium Designer, thời gian phát triển sản phẩm đã giảm đi một nữa so với những giải pháp phát triển sản phẩm cũ của chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi có những lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong việc đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.”

Dave Clarke
R&D Manager at Vox

Mike Edwards

Một trong những lợi ích hữu hình nhất là khả năng tạo ra các mô hình 3D chính xác của việc lắp ráp và sản xuất PCB như là một định dạng tiêu chuẩn ngành để chúng ta biết khi mà chúng ta sản xuất PCB thì nó sẽ phù hợp với khung cơ khí ngay lần đầu tiên.”

Mike Edwards
PCB Design Engineer at ETL Systems

Điều yêu thích của tôi về Altium Designer là cách tiếp cận tích hợp để thiết kế PCB và chụp schematic. Tính dễ sử dụng thật là tuyệt vời.

Angus Thomson
Senior Electronic Engineer at Roli