• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

KINH DOANH PHẢI ĐI ĐÔI VỚI CÁCH LÀM VIỆC THÔNG MINH, AN TOÀN ... TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY


HÃY THỬ SỰ NĂNG LỰC CỦA NỀN TẢNG 3DEXPERIENCE - NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG VIỆC CỦA BẠN VẪN ĐƯỢC TIẾP TỤC!

Khi nhu cầu phát triển các trải nghiệm dành cho người dùng tăng lên và các sản phẩm cũng trở nên phức tạp và kết nối hơn thì khả năng truy cập dữ liệu phát triển sản phẩm và cộng tác hiệu quả với các bên liên quan trên các địa điểm khác nhau một cách dễ dàng - thuận tiện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bây giờ, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể tận dụng các nguồn lực mới để đáp ứng các xu hướng này.


Nhập 3DEXPERIENCE WORKS,  3DEXPERIENCE® sẽ cung cấp quyền truy cập vào danh mục sản phẩm đang phát triển bằng các ứng dụng thiết kế của SOLIDWORKS - nơi tất cả các thành viên của một tổ chức, đội nhóm có thể đóng góp cho quá trình thiết kế  để:

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Mở rộng khả năng của SOLIDWORKS bằng cách khai thác một tập hợp lớn các giải pháp " concept-to-market"  để hoạt động cùng nhau.

CỘNG TÁC MÀ KHÔNG CẦN FRICTION 
Chia sẻ an toàn dữ liệu và cộng tác từ mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị; kết hợp cộng tác có cấu trúc và không cấu trúc.

LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI MÀ BẠN TIN TƯỞNG   

Làm việc với đội ngũ reseller của bạn để thực hiện và hỗ trợ các giải pháp của bạn.

            
Clarico-Image-Text

3DEXPERIENCE Platform là gì?


3DEXPERIENCE® là một nền tảng làm việc nhóm dựa trên điện toán đám mây cung cấp quyền truy cập vào danh mục sản phẩm đang phát triển bằng các ứng dụng thiết kế cua SOLIDWORKS - nơi tất cả các thành viên của một tổ chức, đội nhóm có thể đóng góp cho quá trình thiết kế. 

3DEXPERIENCE® phục vụ như một trung tâm trực tuyến mà các kỹ sư có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm cụ thể của công ty; Bạn hoàn toàn được phép trao quyền cho các nhóm của mình để chia sẻ ý tưởng một cách an toàn, tạo bảng điều khiển (dashboard) và nhóm làm việc (community), tổng hợp và chia sẻ dữ liệu trực tuyến, xem xét và xét duyệt các thiết kế, kết nối mọi người và dữ liệu ở một nơi để trao quyền cho sự hợp tác nhanh chóng.

3DEXPERIENCE WORKS for Design, Simulation, Manufacturing, and Data and Lifecycle Management


3DEXPERIENCE WORKS là một danh mục các giải pháp kết hợp tính dễ sử dụng của SOLIDWORKS với sức mạnh của nền tảng 3DEXPERIENCE. Với 3DEXPERIENCE WORKS, đội ngũ của bạn có quyền truy cập vào các nguồn lực mạnh mẽ như thiết kế (SOLIDWORKS), mô phỏng (SIMULIAWORKS), sản xuất (DELMIAWORKS) và quản lý dữ liệu sản phẩm và vòng đời (ENOVIAWORKS). Danh mục cũng cho phép bạn mở rộng khả năng phát triển sản phẩm của mình và giải quyết các vấn đề mới nhanh hơn. Dưới đây là tổng quan về các giải pháp chuyển đổi có sẵn.

Clarico-Text-Image
Clarico-Image-Text

THIẾT KẾ TÍCH HỢP TRONG NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY


3D Sculptor, một giải pháp mô hình hóa phân khu 3D dựa trên trình duyệt, bổ sung cho giải pháp SOLIDWORKS 3D CAD, cho phép các nhà thiết kế/kỹ sư công nghiệp tạo ra các mô hình có hình dạng hữu cơ nhanh hơn và dễ dàng hơn so với các công cụ tham số truyền thống. 3D Creator cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư mô hình hóa các chất rắn và bề mặt tham số trên nền tảng 3DEXPERIENCE để truyền đạt khái niệm  thiết kế   và các "parts", "assemblies" chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng 3DEXPERIENCE,  3D Sculptor  và  3D Creator  kết nối liền mạch với CAD 3D của SOLIDWORKS và tương hỗ lẫn nhau.

Khám phá thêm quá trình thiết kế với 3D Sculptor3D Creator.

KHẢ NĂNG "Advanced Simulation" trên nền tảng điện toán đám mây


" Structural Professional Engineer"  mang đến mô phỏng tiên tiến được cung cấp  Abaqus Finite Element Analysis solver dành  cho người dùng SOLIDWORKS. Được xây dựng trên nền tảng 3DEXPERIENCE, giải pháp mở rộng S OLIDWORKS Simulation  thông qua tích hợp chặt chẽ, cho phép bạn tiến hành cấu trúc tĩnh ( structural static) , tần số ( frequency) , độ bền ( buckling) , đáp ứng động phương thức ( modal dynamic response)  và phân tích nhiệt cấu trúc ( structural-thermal analysis)  của các bộ phận và lắp ráp.

Khám phá các khả năng mô phỏng nâng cao ( advanced simulation)  với Giải pháp  Structural Simulation .  

Clarico-Text-Image
Clarico-Image-Text

EQUẢN LÝ ERP/MES TRONG NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY


DELMIAWORKS ERP là một giải pháp quản lý đầu cuối cho các công ty sản xuất. Nắm bắt và theo dõi tất cả các quy trình kinh doanh quan trọng của bạn, từ thiết kế và kỹ thuật đến vận chuyển, ở một nơi đảm bảo các linh kiện phù hợp có sẵn vào đúng thời điểm. Thu thập dữ liệu thời gian thực từ sàn nhà máy và trên toàn tổ chức của bạn trong bảng điều khiển, cung cấp cho nhóm của bạn tất cả thông tin cần thiết một cách thật dễ hiểu để đưa ra quyết định kinh doanh quan trọng. Các nhóm kỹ thuật, tài chính, bán hàng, mua hàng, hậu cần và sản xuất đều làm việc trong DELMIAWORKS ERP. Tích hợp trực tiếp vào SOLIDWORKS và nền tảng 3DEXPERIENCE cho phép cộng tác và giao tiếp không ma sát giữa các nhóm của bạn.

Khám phá DELMIAWORKS ERP

QUẢN LÝ vòng đời DỮ LIỆU VÀ SẢN PHẨM trên nền tảng điện toán đám mây


Lập kế hoạch, phát triển và phát hành sản phẩm của bạn một cách liền mạch với các giải pháp quản lý vòng đời dữ liệu và sản phẩm trên nền tảng 3DEXPERIENCE, giúp bạn cải thiện năng suất, hợp tác và đổi mới. Quản lý thiết kế sản phẩm và tài liệu một cách trực tiếp từ SOLIDWORKS trong khi dữ liệu CAD của bạn vẫn có thể truy cập được trên điện toán đám mây để bạn có thể dễ dàng chia sẻ nó với các bên liên quan. Cho phép các nhóm của bạn quản lý các dự án trong thời gian thực và thực hiện các hoạt động vòng đời bao gồm sửa đổi, phát hành và khóa/mở khóa.

Khám phá Giải pháp dữ liệu và quản lý vòng đời sản phẩm

Clarico-Text-Image

Đã đến lúc thay đổi cách làm việc của bạn! 

Đăng ký ngay hôm nay để truy cập bản dùng thử 3DEXPERIENCE WORKS không giới hạn trong 07 ngày của bạn!

Tìm hiểu thêm về 3DEXPERIENCE Platform

Clarico-3 Columans Style 1

3DEXPERIENCE® Marketplace

The on-demand 3DEXPERIENCE Marketplace helps designers across the world to easily manufacture, find standard parts or hire temporary engineering

Clarico-3 Columans Style 1

Industry Innovation

Securely store, organize, and manage your content and collaborate in real-time with Industry Innovation on the 3DEXPERIENCE platform.

Clarico-3 Columans Style 1

3DEXPERIENCE Design Solutions

Quickly create and collaborate on 3D designs and organic shapes using cloud-based tools and deliver innovative products to market faster.

Clarico-3 Columans Style 1

Data and Lifecycle Management in the Cloud

Easily manage your data and product lifecycle on the 3DEXPERIENCE platform, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.


Clarico-3 Columans Style 1

Modeling Complex Shapes with SOLIDWORKS 3D Sculptor

SOLIDWORKS users looking to include Sub-D modeling into their design workflow now have their solution with 3D Sculptor. This technical webinar will demonstrate how the cloud-based 3D

Clarico-3 Columans Style 1

Accelerate Product Design with Cloud-Based Development

With the need to support faster product development cycles, many companies are relying on cloud technology to enable better-connected teams and more-agile processes.


Clarico-3 Columans Style 1

Transform Your Business on the Cloud

To compete in the modern marketplace, companies must increase their speed to market, improve their competitiveness in local and global markets, and meet growing consumer expectations for customized experiences.

Để tìm hiểu thêm các tính năng của 3DEXPERIENCE, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.