Nexus Logo

Working Together is Hard.
NEXUS Makes It Easy.


Giới thiệu khả năng thiết kế mạch in PCB linh hoạt với Altium NEXUSMua tại đây

Khả năng thiết kế mạch in điện tử linh hoạt 

 

Odoo - Sample 1 for three columns

Hợp nhất thiết kế PCB (Collaborative PCB Design)

Bảng cộng tác thiết kế NEXUS thúc đẩy sự tương tác xã hội giữa các nhà thiết kế để giữ cho các thành viên trong nhóm đồng bộ. Các tương tác sơ đồ, Bố cục, MCAD và mạch nhiều lớp (PCB multi-board) giữa các thành viên trong nhóm được thực hiện bằng bảng cộng tác và được ghi lại như một phần của lịch sử thiết kế. Điều này không chỉ cải thiện tính hợp tác mà còn cung cấp một hồ sơ về lý do tại sao, khi nào và nhân sự quyết định thiết kế.

Odoo - Sample 2 for three columns

Cấu hình quy trình công việc (Configurable Workflows)

Trình quản lý quy trình NEXUS cung cấp một tập hợp các mẫu được xác định trước cho các quy trình công việc phổ biến bao gồm Khởi tạo dự án (Project Initiation), Yêu cầu thành phần (Part Request) và Đánh giá thiết kế (Design Review). Các quy trình này có thể được sử dụng nguyên trạng hoặc dễ dàng sửa đổi để phù hợp với quy trình công việc độc lập của bạn bằng các trình chỉnh sửa quy trình trực quan. Quy trình công việc mới cũng có thể được xây dựng từ đầu với cách tiếp cận "kéo và thả" dễ sử dụng.

Odoo - Sample 3 for three columns

Quản lý thư viện (Library Management)

NEXUS bao gồm một thư viện thành phần có thể cấu hình với nội dung tiêu chuẩn. Dễ dàng thêm hoặc nhập các thành phần, dấu chân (footprints), ký hiệu và mô hình của riêng bạn để xây dựng các thư viện chung. Thư viện này hoàn toàn có thể được chia sẻ trên một nhóm làm việc, nhóm hoặc toàn bộ công ty với quyền kiểm soát truy cập dựa trên người dùng và vai trò quản trị.

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý dữ liệu thiết kế (Design Data Management)

NEXUS tạo ra sự cân bằng hoàn hảo của sự sáng tạo và kiểm soát cho các tổ chức và dự án liên quan đến nhiều người. Một quy trình phát hành thiết kế có thể cấu hình sẽ được tích hợp vào NEXUS, đảm bảo các đánh giá, phê duyệt và kiểm tra thiết kế phù hợp được hoàn thành trước khi các thiết kế PCB được phát hành cho phần còn lại của tổ chức.

Odoo - Sample 2 for three columns

Khả năng tương thích với Altium Designer (Altium Designer Compatibility)

Các thiết kế của NEXUS và Altium Designer tương thích 100%, vì vậy chúng có thể tự tin chia sẻ với cả cộng tác viên bên trong và bên ngoài. Không những thế, NEXUS còn có "Chế độ tương thích Vault" ("Vault Compatibility Mode") cho phép máy chủ Altium Vault hiện tại của bạn hoạt động trơn tru với máy khách NEXUS.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tích hợp MCAD (MCAD Integration)

NEXUS chứa các kết nối với PTC Creo và Solidworks. Kết hợp với công nghệ thiết kế 3D NATIVE hàng đầu trong ngành của Altium, hợp tác với các đơn vị thiết kế MCAD rất đơn giản và liền mạch. Điều này cho phép các nhà thiết kế cơ khí và điện tử làm việc cộng tác để đảm bảo chức năng điện tử được hài hòa với sự phù hợp cơ học, giảm khối lượng công việc thiết kế do các quy trình làm việc "gửi thông tin cho khách hàng" gây ra.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tích hợp PLM (PLM Integration)

NEXUS có thể xuất bản nội dung thiết kế lên Arena PLM và PTC Windchill, kết nối vào quy trình công việc của doanh nghiệp liên quan đến nhân viên phi kỹ thuật (non-engineering personnel) và dễ dàng phù hợp với cơ sở hạ tầng phát triển sản phẩm của doanh nghiệp bạn.

Odoo - Sample 2 for three columns

Review & Markup Collaboration

Khả năng đánh dấu và nhận xét dựa trên web của NEXUS cung cấp khả năng cho các thành viên trong nhóm để cung cấp thông tin chuyên sâu và đặt câu hỏi về ý định, chi tiết thiết kế. Giờ đây, bạn không cần phải tải xuống hoặc yêu cầu cài đặt, không cần học công cụ PCB - khả năng này có thể hoạt động trong mọi trình duyệt web.

Odoo - Sample 3 for three columns

Kết nối Cloud (Cloud Enabled)

Khả năng máy chủ NEXUS quản lý dữ liệu, quản lý quy trình và cộng tác được lưu trữ an toàn trên đám mây, đơn giản hóa việc cài đặt và thiết lập cũng như giảm chi phí duy trì hệ thống thiết kế PCB của bạn. Các khả năng thiết kế mạch in PCB được cung cấp trong một máy tính để bàn truyền thống, có thể kết nối với các dịch vụ đám mây NEXUS, tối ưu hóa khả năng đáp ứng của ứng dụng trong môi trường thiết kế đồ họa và I/O chuyên sâu.

Để tìm hiểu thêm các tính năng của Altium NEXUS, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.