• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

ACEconomy

Odoo 13 – Những cải tiến mới mẻ thú vị trong năm 2019

Chiến lược phát triển kinh doanh 2020 – Làm thế nào ACEconomy có thể định hình lại kết quả và lập kế hoạch phục hồi khi tình hình dịch bệnh COVID – 19 kéo dài

- tháng 3, 2020 - By
[TN] Nguyễn Ngọc Thanh

Sự Quan Trọng Của Odoo Trong Email Marketing

Email Marketing Odoo - tháng 12, 2019 - By
[TN] Nguyễn Ngọc Thanh

Làm Sao Để Khôi Phục Dữ Liệu Trong Odoo 13

- tháng 12, 2019 - By
[TN] Nguyễn Ngọc Thanh

Phân hệ quản lý kho bãi trong phiên bản Odoo 13 có gì đặc biệt?

ERP Inventory Odoo 13 - tháng 11, 2019 - By
[TN] Nguyễn Ngọc Thanh

Odoo 13 – Những cải tiến mới mẻ thú vị trong năm 2019

- tháng 11, 2019 - By
[TN] Nguyễn Ngọc Thanh