• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

Cách chỉnh màu cho các đường mạch trên Altium!

Chuỗi video Altium Designer TIPs & TRICKs - đặc biệt hướng dẫn các thủ thuật dành cho người dùng Altium!

Chuyên gia PCB GraphTech sẽ hướng dẫn tường tận thủ thuật nhỏ này để tiết kiệm thời gian, công sức khi thiết kế - đi dây layout trong các bảng mạch PCB phức tạp.

Tìm hiểu thêm về Altium Designer 19 tại PCB GraphTech website.


========================================


APPLYING COLOR TO THE NETS ON ALTIUM! 

In this episode, PCB GraphTech Technical expert will guide how to apply color to the Schematic Nets on Altium in order to save time when you design the complex PCB circuit boards.

Learn more Altium Designer 19 at PCB GraphTech website.