• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

ALTIUM ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG VƯỢt QUA ĐẠI DỊCH COVID-19: GIẢM 45% KHI MUA LICENSE AD20

WORK FROM ANYWHERE. CONNECT WITH ANYONE.

ALTIUM DESIGNER 20 [NEW] get BIG Savings on 45% OFF

WORK FROM ANYWHERE. CONNECT WITH ANYONE.

[CHƯƠNG TRÌNH GIẢM ĐAU KINH TẾ]
KHUYẾN MÃI LỚN ĐẾN HẾT NGÀY 31/05/2020

Altium & PCB GraphTech Việt Nam đồng hành cùng Khách hàng vượt qua khủng hoảng đại dịch COVID-19!

Giảm ngay 45% Khi Mua ALTIUM DESIGNER 20 đến hết ngày 31/05/2020!


(*) Ưu đãi áp dụng cho tất cả khách hàng & thị trường Việt Nam.
(*) Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Work from anywhere. Connect with anyone.

Ưu đãi có giá trị đến hết ngày 31/05/2020 tại thị trường Việt Nam! Liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm & nhận ưu đãi!