Dây chuyền sản xuất SMT

Cung cấp tất cả thiết bị dây chuyền SMT dành cho linh kiện dán với chi phí hợp lý và tính năng phù hợp.

Hệ thống dây chuyền sản xuất SMT (SMT Soldering Series)

Odoo • Văn bản và hình ảnh

DÂY CHUYỀN 1: SMT PROTOTYPING SOLUTION FOR R&D

Chuỗi dây chuyền SMT Prototyping Solution for R&D, bao gồm hệ thống thiết bị

Liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn.

DÂY CHUYỀN 2: SMT ONLINE PICK AND PLACE SOLUTION

Chuỗi dây chuyền giải pháp SMT Online Pick and Place bao gồm hệ thống thiết bị

Liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Để tìm hiểu thêm dây chuyền sản xuất SMT, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.