Dịch vụ đo kiểm & tư vấn EMC

Liên hệ với chúng tôi để cải thiện cơ hội vượt qua bài kiểm tra EMC lần đầu tiên.

Kiểm tra EMC là gì?

Kiểm tra tương thích điện từ (EMC) là đo khả năng của thiết bị hoặc hệ thống hoạt động tốt trong môi trường điện từ của chúng mà không gây nhiễu điện từ, không thể dung nạp được cho bất kỳ thứ gì trong môi trường đó.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ nào?

Chúng tôi nhanh chóng chẩn đoán và giải quyết các vấn đề điện từ trên bảng mạch của bạn dựa trên các phương pháp đo kiểm tốt nhất theo tiêu chuẩn công nghiệp và cũng kiểm tra nhiều vấn đề được cho là làm tăng khả năng không đạt các bài kiểm tra EMC của bạn.

Dịch vụ Kiểm tra Tuân thủ Thiết kế EMC

Khi chúng tôi xem xét bảng mạch thiết kế của bạn, chúng tôi sử dụng EMScanner đã được phát triển trong hơn 25 năm để thực hiện phân tích, đo kiểm theo thời gian thực ở mức độ cực kỳ mạnh mẽ và chuẩn xác.


Báo giá
S$500
Price stated is exclusive of GST

- Báo cáo quét không gian với xuất dữ liệu quét

- Báo cáo quét quang phổ với dữ liệu quét xuất

- Báo cáo quét không gian/quang phổ

**Kích thước bảng mạch tối đa là 21.8 cm x 31.6 cm