• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

Hội thảo trực tuyến PCB GraphTech | SolidWorks What's New for 2020!

24/03/2020 15:00 đến 24/03/2020 17:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

Ticket Type
End of Registration
Price
Quantity
Kiểu Vé: Hội thảo trực tuyến PCB GraphTech | SolidWorks What's New for 2020!
Hội thảo trực tuyến PCB GraphTech | SolidWorks What's New for 2020!
Kết thúc Đăng ký
Không giới hạn
Giá
Miễn phí
Số lượng

Clarico-Full Image
Clarico-Full Image

Tìm hiểu thêm về chương trình

Liên hệ với chúng tôi qua hotline +8428 6292 1170 hoặc email

info@pcb-graphtech.com.vn để được tư vấn.  

Thời gian

Từ 24/03/2020 15:00
Đến 24/03/2020 17:00

Nhà Tổ chức

CTY TNHH PCB GraphTech Việt Nam
+84 28 6292 1170
info@pcb-graphtech.com.vn

Trên Mạng xã hội

Tham gia Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #SolidWorks