• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

         


Available now


Altium Designer  The next generation of Easy, Modern, and Powerful PCB design has arrived.

SolidWorks  | Empowering Design Innovation

Altium Designer 20 hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về tất cả khả năng mà các kỹ sư thiết kế đang mong đợi: Công cụ định tuyến tương tác đẳng cấp thế giới, Khả năng điều chỉnh hoàn toàn mới, Nâng cấp sơ đồ và hàng loạt các cải tiến đặc biệt khác cho phép người dùng trải nghiệm các khả năng thực sự vô hạn.

Các phiên bản SOLIDWORKS 2020 bổ sung các khả năng và cải tiến hoàn toàn mới, hỗ trợ kỹ sư tối đa hóa năng suất của tài nguyên thiết kế và sản xuất, đồng thời trao quyền cho người dùng thiết kế các sản phẩm sáng tạo & nhanh hơn!

Tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời với bản d ùng thử ALTIUM/SOLIDWORKS miễn phí nhanh chóng không cần cài đặt.