RFxpert & Antenna

CHAMBERS ON YOUR DESKTOP!

Enjoy more - Pay less!

RFxpert là một công cụ đo lường antenna cho phép các kỹ sư thiết kế antenna nhanh chóng đánh giá và tối ưu hóa thiết kế tại bàn làm việc của họ bằng cách cung cấp kết quả thực nghiệm vô tuyến trong thời gian thực cho antenna & các thiết bị không dây.

  RFxpert làm việc mà không cần một buồng chống nhiễu và cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng:
  • Phân tích các thiết bị antenna và thiết bị thiết kế không dây
  • Kiểm tra kết nối mới, linh kiện mới
  • Thử nghiệm theo thời gian thực và tối ưu hóa thiết kế antenna
  • Lặp lại các phép đo nhanh chóng trên thiết bị vô tuyến
  • Xác minh hiệu suất sản phẩm cuối cùng trong thời gian thực
  • Có được cái nhìn ngay lập tức về nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề liên quan đến hiệu năng bằng cách phân tích trường điện từ near-field.
Odoo image and text block

CHAMBERS ON YOUR DESKTOP

Trong một vài giờ, kỹ sư thiết kế có thể tạo ra một antenna thực từ các thanh đồng và thử nghiệm nó với RFxpert trong môi trường hoạt động dự kiến của ăng-ten. Sau đó, người dùng sử dụng thiết kế đã được kiểm chứng dựa trên phân tích RFxpert để chuẩn bị bản vẽ CAD và gửi nó đến nhà sản xuất để tạo nguyên mẫu.

RFxpert "Family"

Vui lòng xem chi tiết Tính năng - Đặc điểm & Giải pháp của RFX và RFX2 để thấy sự khác biệt!

Odoo text and image block
Odoo - Sample 1 for three columns

Tính năng - Đặc điểm & các giải pháp của RFxpert

Sự hiện diện ngày càng tăng của các ứng dụng không dây và điện tử trên nhiều ngành công nghiệp đã tạo ra nhu cầu cao về các giải pháp hiệu quả, kinh tế.

Odoo - Sample 2 for three columns

Ứng dụng của RFxpert

RFxpert cho phép đáp ứng hầu hết các nhu cầu để có được một hệ thống tin cậy đo bức xạ antenna và phát xạ mạch in.

Để tìm hiểu thêm dịch vụ đo kiểm RF & Antenna, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ này.