SOLIDWORKS® 2022

Hàng loạt các cải tiến đáng kể giúp bạn đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm từ thiết kế ý tưởng đến sản xuất.

SOLIDWORKS® 2022: Work Smarter, Work Faster, Work Together

Xem tổng quan về tất cả các cải tiến tính năng mới trong SOLIDWORKS® 2022 sẽ cải thiện quy trình làm việc hàng ngày của bạn về thiết kế, tài liệu, quản lý dữ liệu, xác thực và hơn thế nữa.

Hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn với các cải tiến về hiệu suất làm việc với các cụm lắp ráp lớn, hình học được nhập và dữ liệu sản phẩm của bạn. Trải nghiệm tự do đồ họa nhanh nhất của chúng tôi cho đến nay với chất lượng và phản hồi hiển thị được cải thiện.

 
 

Các tính năng cải tiến trong SOLIDWORKS® 2022

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Trong thiết kế


Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Trong mô phỏng

 

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Trong quản lý dữ liệu thiết kế

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Các tính năng khác

 

Bạn mong muốn trải nghiệm ngay SOLIDWORKS 2022 cho việc chuyển đổi ý tưởng thành các sản phẩm hoàn hảo? 

Hãy cho phép PCB GraphTech đồng hành các trải nghiệm cùng bạn.