Khám phá các Roles của Collaborative Business Innovator

Khám phá các Roles của Collaborative Business Innovator

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cộng tác bằng cách sử dụng các ứng dụng khác nhau của nền tảng để triển khai một môi trường cộng tác duy nhất để đưa ra quyết định tốt hơn và hoạt động xuất sắc hơn.

Cập nhật gần nhất 10/08/2021
Thời gian hoàn thành 3 giờ 32 phút
Thành viên 1
 • Bài 1: Tổng quan về role Collaborative Business Innovator
  • Giới thiệu bài học
  • khám phá về Role Collaborative Business Innovator
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 2: Kết nối với tài khoản 3DEXPERIENCE
  • Giới thiệu bài học
  • Đăng nhập một lần bằng ID 3DEXPERIENCE
  • Điều hướng với 3DCompass
  • Cập nhật hồ sơ của bạn
  • Quản lý thông báo
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 3: Cải thiện hiệu suất với User Groups
  • Giới thiệu bài học
  • Tạo và quản lý thành viên nhóm
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 4: Thúc đẩy cộng tác với 3DSwym
  • Giới thiệu bài học
  • Tạo và quản lý cộng đồng Communities.
  • Bắt đầu cộng tác xã hội và tham gia vào một cuộc trò chuyện Conversation
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 5: Chia sẻ tệp an toàn với 3DDrive
  • Giới thiệu bài học
  • Tạo và cấu trúc một thư mục
  • Lưu trữ dữ liệu trong một thư mục
  • Chia sẻ một thư mục
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 6: Mang lại trải nghiệm hợp nhất với 3DDashboard
  • Giới thiệu bài học
  • Tạo và cấu trúc trang tổng quan Dashboard
  • Định cấu hình tab "What's Up"
  • Định cấu hình tab "Tài liệu tham khảo"
  • Định cấu hình tab " Số liệu quan trọng "
  • Định cấu hình " Phân tích "
  • Thêm thành viên vào trang Dashboard
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 7: Kết nối dữ liệu và mọi người với ứng dụng My3DEXPERIENCE
  • Giới thiệu bài học
  • Điều hướng la bàn từ My3DEXPERIENCE
  • Thể hiện sự sáng tạo với 3DSketch
  • Tạo những câu chuyện trực quan tuyệt đẹp với 3DStory
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 8: Kết nối liên mạch giữa các ứng dụng Collaborative Business Innovator
  • Giới thiệu bài học
  • Cách điều hành trong cuộc họp
  • Kết thúc bài học Collaborative Business Innovator