• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

Altium Designer Basic - Lesson 3: Schematic Preference in Altium Designer!

BÀI 3: ALTIUM DESIGNER CƠ BẢN ► Tìm hiểu chung về môi trường thiết kế mạch nguyên lý trong Altium Designer. Tiếp tục chuỗi video hướng dẫn thực hành trên phần mềm Altium,chủ đề 3 "Altium Designer Cơ Bản: Tìm hiểu chung về môi trường thiết kế mạch nguyên lý trong Altium Designer" sẽ hướng dẫn người dùng làm quen với các thông số, các configure, thuộc tính, … quan trọng trên schematic để bắt đầu vẽ mạch nguyên lý dễ dàng hơn. Cho dù bạn thiết kế các bo mạch đơn giản hay phức tạp với multi-board, ứng dụng đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ của Altium Designer hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn chi tiết từng bước thiết kế với những trải nghiệm thú vị dù bạn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào! Xem thêm tại website: www.pcb-graphtech.com.vn ================================== LESSON 3: ALTIUM DESIGNER BASIC ► Schematic Preference in Altium Designer! Continuing the practical video series on Altium software, topic 3 "Altium Designer Basic: Schematic Preference in Altium Designer" will guide users to familiarize with the parameters, configure, properties, ... which are the most important units on the schematic in order to start drawing the schematic more easily. Whether you are designing a single PCB or a complex product with multi boards, Altium Designer’s powerful single application provides you with a no-compromise experience for every step of your design journey! Learn more at website: www.pcb-graphtech.com.vn ============================================ PCB GraphTech Vietnam Co.,ltd 5th Floor, VMG Building, 96-98 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam Email: info@pcb-graphtech.com.vn Phone: (84 28) 6292 1170 Website: www.pcb-graphtech.com.vn

Chia sẽ: