• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

TẠI SAO CHỌN SOLIDWORKS 3D CAD?


Cải thiện đáng kể cách bạn phát triển và sản xuất sản phẩm. Là nền tảng cho toàn bộ bộ giải pháp phát triển sản phẩm của SOLIDWORKS, các gói SOLIDWORKS CAD bao gồm thiết kế, mô phỏng, ước tính chi phí, kiểm tra khả năng sản xuất, CAM, thiết kế bền vững và quản lý dữ liệu.

Phiên Bản SOLIDWORKS 3D CAD Nào Sẽ Phù Hợp Với Bạn?

SOLIDWORKS Standard

Cải thiện tốc độ nhanh chóng và nhiều lợi ích khác từ giải pháp thiết kế và sản xuất 3D mạnh mẽ này. Cùng với một phần, chức năng lắp ráp và vẽ 2D, các công cụ chuyên dụng bao gồm cho kim loại tấm, mối hàn, bề mặt, khuôn, cấu hình sản phẩm, phân tích thiết kế, DFM và CAM. CAM bao gồm cả trong "active subscription".

SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional được xây dựng dựa trên các khả năng của phiên bản Tiêu chuẩn (SOLIDWORKS Standard) với Cộng tác ECAD/MCAD, ước tính chi phí tự động, khả năng cộng tác, kiểm tra thiết kế và vẽ, thư viện các bộ phận và linh kiện  phức tạp và kết xuất đồ họa tiên tiến.

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium được xây dựng trên phiên bản SOLIDWORKS Professional bằng cách thêm các khả năng phân tích cấu trúc và chuyển động, làm phẳng bề mặt tiên tiến, kỹ thuật đảo ngược, cáp điện và chức năng định tuyến đường ống.

So Sánh Tính Năng Giữa các Phiên Bản SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS Standard

Bản Tiêu Chuẩn
SOLIDWORKS 3D CAD

Tạo các "part" một cách tinh vi và thiết kế lắp ráp nhanh chóng, hiệu quả.

Part and Assembly Modeling

Xử lý tất cả các khía cạnh của mô hình bộ phận và lắp ráp với hệ thống thiết kế 3D
của SOLIDWORKS để chuyển đổi ý tưởng và khái niệm thành mô hình 3D ảo

2D Drawings

Tạo các bản vẽ 2D luôn sẵn sàng sản xuất, hiện hành và truyền đạt rõ ràng cách thiết kế

và sản xuất thiết kế của bạn

Design Reuse and Automation

Tận dụng dữ liệu kỹ thuật hiện có để tạo ra các thiết kế mới và tăng tốc độ phát triển

sản phẩm mới

Collaborate and Share CAD Data

Các công cụ cộng tác sản phẩm của SOLIDWORKS giúp các thành viên trong nhóm thiết kế

của bạn làm việc chặt chẽ với các bên liên quan khác của dự án như khách hàng và 

các nhà cung cấp bên ngoài.

Interference Check

Xác minh rằng các bộ phận và lắp ráp của bạn sẽ phù hợp, lắp ráp và hoạt động chính xác

với SOLIDWORKS Interference Check.

First-Pass Analysis Tools

SOLIDWORKS SimulationXpress là một công cụ phân tích đầu tiên cho phép bạn thực hiện

phân tích ứng suất cơ bản trên các bộ phận riêng lẻ

CAM Programming (SOLIDWORKS CAM)

SOLIDWORKS CAM Standard được cung cấp bởi CAMWorks® là một giải pháp lập trình

với 2.5-axis milling tích hợp

Design for Manufacturing (DFM)

SOLIDWORKS cung cấp các công cụ 3D để sớm kiểm tra thiết kế của bạn

trong quá trình phát triển

Productivity Tools

SOLIDWORKS có nhiều công cụ được thiết kế để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

bao gồm các khả năng phân tích thiết kế, so sánh, kiểm tra và báo cáo

Advanced CAD File Import/Export and 3D Interconnect

SOLIDWORKS cung cấp hơn 30 người dịch để chuyển đổi dữ liệu CAD đến thành

định dạng 3D CAD của SOLIDWORKS hoặc để xuất dữ liệu SOLIDWORKS sang các

sản phẩm CAD khác

Xtended Reality (XR) Exporter

Đơn giản hóa một cách đáng kinh ngạc con đường từ SOLIDWORKS CAD đến thực tế ảo

và tăng cường với một tùy chọn xuất mới (Xtends Reality)

SOLIDWORKS Professional

Bản Nâng Cao
Tất cả tính năng của phiên bản tiêu chuẩn - SolidWorks Standard

Tổng hợp tất cả các tính năng của Phiên bản Tiêu chuẩn - SolidWorks Standard

CAD Libraries (SOLIDWORKS Toolbox)

Các thư viện CAD của SOLIDWORKS cung cấp cho bạn quyền truy cập để dễ dàng truy cập, định vị

việc tải xuống và chia sẻ các mô hình CAD 3D dựng sẵn và dữ liệu CAD được sử dụng lại.

Design For Cost (SOLIDWORKS Costing)

Các công cụ ước tính chi phí tự động của SOLIDWORKS được tích hợp hoàn toàn
với 3D CAD

ECAD/MCAD Collaboration (CircuitWorks)

Chia sẻ dữ liệu giữa các nhà thiết kế CAD điện (ECAD) và CAD cơ học (MCAD)

bằng CircuitWorks ™

CAD Standards Checking (Design Checker)

Thiết lập các tiêu chuẩn thiết kế và kiểm tra các bản vẽ (hoặc mô hình) với SOLIDWORKS

để tạo ra các thiết kế và tài liệu thống nhất

Collaboration With EDrawings Professional

Sử dụng phần mềm eDrawings® để tăng sự hợp tác, đẩy nhanh quá trình thiết kế của bạn

Automated Tolerance Stack-Up Analysis (TolAnalyst)

Công cụ phân tích dung sai TolAnalyst tự động kiểm tra tác động của dung sai đối với

các bộ phận và lắp ráp

Advanced Photorealistic Rendering (SOLIDWORKS Visualize)

SOLIDWORKS Visualize Standard cho phép bạn tạo nội dung trực quan hấp dẫn

cho các thiết kế 3D của mình một cách dễ dàng và linh hoạt

SOLIDWORKS File Management

SOLIDWORKS PDM Standard cung cấp quản lý tệp CAD, phù hợp với người dùng cá nhân

và nhóm làm việc nhỏ

Reverse Engineering (ScanTo3D)

Sử dụng khả năng ScanTo3D để nhập, chỉnh sửa, đánh giá và tạo "solid geometry"
từ dữ liệu lưới và đám mây điểm được quét.

SOLIDWORKS Premium

Bản Premium
Tất cả các tính năng của phiên bản nâng cao  - SolidWorks Professional

Tổng hợp tất cả các tính năng của Phiên Bản Nâng Cao  - SolidWorks Professional

Time-Based Motion Analysis

Đánh giá cách sản phẩm của bạn sẽ hoạt động và di chuyển trong suốt chu kỳ hoạt động

với phân tích chuyển động bằng cách sử dụng SOLIDWORKS Simulation.

Linear Static Analysis For Parts And Assemblies

Phân tích ứng suất tuyến tính - Linear stress analysis tính toán ứng suất
và biến dạng của hình học. 

Pipe And Tube Routing

Đơn giản hóa việc thiết kế và tài liệu về "piping", "tubing" cho một loạt các hệ thống và ứng dụng

bao gồm máy móc, hệ thống trượt và đường ống của nhà máy xử lý.

Electrical Cable And Wiring Harness Routing

SOLIDWORKS Premium bao gồm các công cụ thiết kế xây dựng đường dẫn của "pipes", "tubes"
hoặc dây cáp điện để lắp ráp 

Advanced Surface Flattening

Chức năng làm phẳng bề mặt tiên tiến của SOLIDWORKS cung cấp khả năng

kiểm soát và linh hoạt để làm phẳng các bề mặt phức tạp này.

Rectangular And Other Section Routing

SOLIDWORKS Routing có thể được sử dụng để định tuyến các phần hình chữ nhật và tròn

bao gồm ống dẫn, máng cáp, băng tải, máng xử lý vật liệu và các hệ thống khác

Create sophisticated part and assembly designs quickly and efficiently with SOLIDWORKS 3D design software. Powerful, easy-to-use design capabilities combined with a range of tools for drawing creation, design analysis, cost estimation, rendering, animation, and file management create an intuitive system for developing innovative products that make you more productive, lowers costs, and accelerates your time-to-market.

Handle all aspects of your part and assembly modeling with the SOLIDWORKS 3D design system for transforming ideas and concepts into virtual 3D models. For conceptual design, create 3D designs quickly using imported images, simple sketches, or scanned 3D data, and then add more details as the design evolves. Assembly structure planning lets you quickly lay out your design assembly structure and then export to SOLIDWORKS for automatically creating CAD files. Direct model editing lets you manipulate and modify 3D geometry working directly on 3D CAD models.

Create production-ready 2D drawings that are always current and clearly communicate how your design should be manufactured and assembled. SOLIDWORKS associativity links a 2D drawing directly with a 3D solid model so updates to the 3D model can be automatically reflected in the 2D drawing. SOLIDWORKS accelerates your design process, saving time and development costs while increasing productivity.

Leverage existing engineering data to create new designs and speed up new product development. With SOLIDWORKS, a range of tools helps you reuse existing 3D CAD models and 2D drawings, which accelerates your design process, saves time and development costs, and increases productivity. SOLIDWORKS search, automation, and configuration tools simplify the reuse of existing design data to create new designs.

SOLIDWORKS product collaboration tools help members of your design team work closely with other project stakeholders, outside vendors and customers. You can also protect proprietary design data before sharing it beyond your organization. and to manage project data, and control design revisions. SOLIDWORKS product collaboration tools include many innovative, time saving features such as 3D Interconnect, eDrawings®, and 3D Mark Up of parts and assemblies.

Before going into production, verify that your parts and assemblies will fit, assemble, and operate correctly with SOLIDWORKS Interference Check. Fully integrated with CAD, you can use Interference Check in 2D and 3D while you design to accelerate your product development process, and analyze tolerances to assess manufacturability.

SOLIDWORKS SimulationXpress is a first-pass analysis tool that lets you perform basic stress analysis on individual parts. You can quickly determine effects of force and pressure and generate reports to document results.

SOLIDWORKS CAM Standard powered by CAMWorks® is an integrated 2.5-axis milling programming solution. By utilizing the emerging technologies of Model-Based Definition (MBD) and Knowledge-Based Machining (KBM), SOLIDWORKS CAM can rapidly transform your Design-to-Manufacturing process by improving communication, reducing errors, reducing cycle times, and increasing your product quality. SOLIDWORKS CAM Standard included with active subscription of SOLIDWORKS Standard, Professional or Premium.

To ensure your product can be manufactured, SOLIDWORKS provides 3D tools for reviewing your design early in the development process. It is much easier and less costly to correct issues found during the design stage than correcting them during manufacturing planning or after your design is in production.

SOLIDWORKS has a variety of tools designed to make you more productive, including capabilities for design analysis, comparison, checking, and reporting.  

SOLIDWORKS provides more than 30 translators to convert incoming CAD data into SOLIDWORKS 3D CAD format or to export SOLIDWORKS data to other CAD products. 3D Interconnect opens most major CAD formats directly in SOLIDWORKS with no need to convert or save the data as a SOLIDWORKS file.

Dramatically simplify the path from SOLIDWORKS CAD to Augmented and Virtual Reality with a new export option (Xtended Reality), powering an ecosystem of rich AR, VR and Web viewing experiences created by our approved Partners. This new export option from SOLIDWORKS retains valuable information like geometry, appearances, motion studies, configurations, display states, meta data and more.

SOLIDWORKS CAD libraries provide you access for easily accessing, locating, downloading, saving, and sharing prebuilt 3D CAD models and commonly reused CAD data.

SOLIDWORKS automatic cost estimation tools are fully integrated with 3D CAD, enabling you to continuously check your designs against cost targets. Easily monitor manufacturing costs as you design, thereby avoiding costly redesigns and production delays. Manufacturers can also use SOLIDWORKS cost estimation tools to automate quoting processes.

Share data between electrical CAD (ECAD) and mechanical CAD (MCAD) designers using CircuitWorks™. CircuitWorks enables you to share, compare, update, and track electrical design data so users can quickly resolve electrical- mechanical integration and collaboration problems.

Establish design standards and check drawings (or models) with SOLIDWORKS to create uniform designs and documentation. Use SOLIDWORKS to establish design standards, and then check drawings (or models) against them as you design to ensure consistent and complete drawing outputs.

Use eDrawings® software to increase collaboration, accelerate your design process, and increase productivity by viewing SOLIDWORKS 3D models and 2D drawings in an email-ready format. eDrawings Professional allows users to quickly and accurately view, measure, and mark-up designs which improves communication between designers, manufacturers, and customers.

The TolAnalyst tolerance analysis tool automatically checks the effects of tolerances on parts and assemblies to ensure consistent fit of components and to verify tolerancing schemes before a product goes into production. The tolerance analysis can be rerun if a dimensioning or tolerancing change is made, enabling you to get to an optimized tolerancing scheme.

SOLIDWORKS Visualize Standard lets you create compelling visual content of your 3D designs with ease and flexibility. By utilizing photo-quality content early in the design process, useful early feedback can be received so you can make more informed design decisions.

SOLIDWORKS Visualize Standard included with active Subscription of SOLIDWORKS Professional or Premium.

SOLIDWORKS PDM Standard provides CAD file management that enables individual users and small workgroups to manage project data, control design revisions, and control access to files.

With reverse engineering, you can recreate designs based on ones that already exist, accelerating product development, reducing risk, saving time, and increasing productivity. Use the ScanTo3D capability to import, edit, evaluate, and create solid geometry from scanned point cloud and mesh data.

Evaluate how your product will perform and move throughout its operational cycle with motion analysis using SOLIDWORKS Simulation. Visualize your product moving as it would in the real world, measure the forces and loads on your design, and use the data to correctly size motors and create the best mechanism for ensuring product performance, quality, and safety.

Linear stress analysis using SOLIDWORKS Simulation can be a regular part of your design process, reducing the need for costly prototypes, eliminating rework and delays, and saving time and development costs. Linear stress analysis calculates the stresses and deformations of geometry. SOLIDWORKS Simulation uses Finite Element Analysis (FEA) methods to discretize design components into solid, shell, or beam elements and uses linear stress analysis to determine the response of parts and assemblies.

Use the wide range of tools in SOLIDWORKS Premium to simplify the design and documentation of piping and tubing for a wide range of systems and applications, including machinery, skid systems, and process plant piping.

SOLIDWORKS Premium includes design tools that build a path of pipes, tubes, or electrical cables for assemblies. Routing creates a special type of subassembly that builds a path of pipes, tubes, or electrical cables between components.

Many products are manufactured by forming a flat material, such as sheet metal stock, into complex shapes. SOLIDWORKS advanced surface flattening functionality provides control and flexibility for flattening these complex surfaces.

SOLIDWORKS Routing can be used to route rectangular and round sections that include ducting, cable trays, conveyors, material handling chutes, and other systems.

Có Gì Mới Trong SOLIDWORKS 3D CAD 2020?

 
 

What's New in SOLIDWORKS SIMULATION 2020 - SIMULATION Evaluator

SOLIDWORKS SIMULATION 2020 bổ sung một công cụ mới với tên gọi SIMULATION Evaluator, cung cấp cho người dùng một vị trí duy nhất để xác minh, cập nhật hoặc đính kèm lại kết quả mô phỏng, kiểm tra thiết lập nghiên cứu mô phỏng, xác minh tài liệu và lưới. Vị trí duy nhất này cung cấp thông tin phản hồi cần thiết để có thể thực hiện các bước tiếp theo với sự tự tin. Ngoài ra, một số cải tiến như Giao diện người dùng trong SOLIDWORKS SIMULATION 2020 giúp dễ dàng điều hướng thiết lập nghiên cứu, cho phép bạn nhanh chóng thích nghi và thực hành. Các nghiên cứu không còn cần thiết hoặc bị hỏng có thể bị xóa mà không cần phải tải, tiết kiệm thời gian đáng kể cho các công việc nghiên cứu lớn, phi tuyến tính hoặc động.

 
 

What's New in SOLIDWORKS SIMULATION 2020 - Distributed Coupling

Kết nối của bulông và pin được sử dụng rộng rãi trong thiết kế. Phân tích các linh kiện được kết nối với phương pháp này hiện có một tùy chọn mới trong SOLIDWORKS SIMULATION 2020. Tận dụng công nghệ từ SIMULIA, phân phối tải giữa các linh kiện thông qua các loại đầu nối này có thể được tính bằng cách sử dụng tùy chọn khớp nối phân tán, tinh tế hơn. Tùy chọn này cung cấp phân phối ứng suất chính xác hơn thông qua đầu nối, loại bỏ nồng độ ứng suất tại đầu bu lông và đai ốc. Cuối cùng, kết quả ứng suất chính xác hơn có thể thu được trong kết quả mô phỏng. Ngoài ra, SOLIDWORKS SIMULATION 2020 hiện đã hỗ trợ trộn cả các yếu tố chất lượng cao và bản draft trong một lưới duy nhất. Điều này có thể cải thiện đáng kể tốc độ của các nghiên cứu mô phỏng và cung cấp kết quả chính xác nếu muốn.

 
 

What's New in SOLIDWORKS Electrical 2020 - Mass Properties

Tính năng mới trong SOLIDWORKS 2020, bao gồm các đặc tính khối lượng cho dây, cáp, lớp phủ và lớp phủ một phần. Khối lượng tuyến tính có thể được xác định thông qua SOLIDWORKS Electrical hoặc SOLIDWORKS Routing. SOLIDWORKS 2020 giúp dễ dàng xem các dây và cáp sẽ ảnh hưởng đến trung tâm khối lượng và mô men quán tính của một tổ hợp như thế nào.

 
 

What's New in SOLIDWORKS 2020 - Envelope Publisher

Sự mới mẻ trong SOLIDWORKS 2020, Envelope Publisher đã làm cho thiết kế từ trên xuống đơn giản. Envelopes, một công cụ để tạo các linh kiện tham chiếu không còn giới hạn ở các linh kiện trong cùng một tổ hợp. Bây giờ, các thành phần có thể được chọn từ các cụm lắp ráp "subassemblies" khác và được bao gồm dưới dạng "envelopes". Làm việc cộng tác trong các cụm lắp ráp với Envelope Publisher.

 
 

What's New in SOLIDWORKS 2020 - Assembly Patterns

Các mẫu lắp ráp cung cấp một cách hiệu quả để thêm nhiều bản sao của các linh kiện vào SOLIDWORKS Assemblies của bạn. Sự mới mẻ trong SOLIDWORKS 2020, các Pattern Driven Component Patternstrở nên thông minh hơn, các Linear and Circular Patterns trở nên linh hoạt hơn và các Mirror Components trở nên mạnh mẽ hơn.

 
 

What's New in SOLIDWORKS 2020 - 3D Interconnect

3D Interconnect cho phép bạn tham chiếu các tệp neutral cad and native cad trực tiếp từ các ứng dụng CAD khác. SOLIDWORKS 2020 giới thiệu một quy trình công việc được sắp xếp hợp lý, cho phép bạn kéo và thả các tệp neutral cad and native cad từ Windows Explorer vào SOLIDWORKS Assemblies của bạn giống như bất kỳ linh kiện SOLIDWORKS nào khác.

 
 

What's New in SOLIDWORKS 2020 - Drawings

In SOLIDWORKS 2020 there have been Powerful new productivity enhancementsin Drawings that make documenting your designs even faster.  Learn how to rapidly change sheet scale, a new Chain dimension and Alternate Position Views for parts. Trong SOLIDWORKS 2020, đã có những cải tiến năng suất mới đầy mạnh mẽ trong các Bản vẽ giúp cho việc tạo tài liệu cho các thiết kế của bạn được nhanh hơn. Tìm hiểu cách nhanh chóng thay đổi tỷ lệ trang tính, a new Chain dimension và Alternate Position Views cho các bộ phận.

 
 

What's New in SOLIDWORKS 2020 - Surface Offset

Một kỹ thuật phổ biến cho mô hình hóa bề mặt nâng cao là sử dụng lệnh Surface Offset. Trong SOLIDWORKS 2020, lệnh cung cấp cho người dùng tùy chọn XEM và XÓA bất kỳ bề mặt nào không thể bù, xây dựng hình dạng còn lại.

Tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS 3D CAD

Clarico-3 Columans Style 1

Top 10 New Features in SOLIDWORKS 2020: 3D CAD

Kiểm tra 10 tính năng mới hàng đầu trong SOLIDWORKS® 2020: 3D CAD. Từ bản vẽ lắp ráp lớn đến thiết kế lắp ráp và các linh kiện linh hoạt, tìm hiểu cách bạn có thể tăng tốc mọi khía cạnh của quy trình thiết kế của bạn.

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS 3D CAD Datasheet

Là nền tảng của toàn bộ SOLIDWORKS® suite, các giải pháp 3D CAD của SOLIDWORKS cung cấp các chức năng mạnh mẽ, dễ sử dụng, giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí và cải thiện chất lượng.

Clarico-3 Columans Style 1

Get the Most Out of Your Technology Investments

Công nghệ có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp bạn. Nó có thể là chìa khóa để giúp bạn mở rộng, phát triển và thay đổi doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, công nghệ sẽ chỉ thực hiện tốt vai trò của nó nếu doanh nghiệp của bạn nếu bạn thực hiện đúng các bước để đảm bảo việc áp dụng thành công.

Clarico-3 Columans Style 1

Improve Collaboration and Teamwork with SOLIDWORKS Professional

Cần có tinh thần đồng đội tuyệt vời để hình thành, phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường một sản phẩm tuyệt vời. SOLIDWORKS® Professional đặt sự hợp tác và làm việc nhóm vào trung tâm của toàn bộ quá trình thiết kế để sản xuất. Khả năng giao tiếp và truyền đạt kiến thức nâng cao giúp duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của các khái niệm khi chúng di chuyển qua từng giai đoạn của quá trình thiết kế đến sản xuất. Điều này giúp cải thiện hiệu quả, độ chính xác và chất lượng cũng như giảm lỗi, giảm thiểu chi phí làm việc lại và tối ưu hóa ROI.

Clarico-3 Columans Style 1

Build a Better Bottom Line with SOLIDWORKS Professional

Một sản phẩm tuyệt vời không thể chỉ được đánh giá bởi vẻ ngoài và hoạt động của nó. Sự vĩ đại cũng phụ thuộc vào cách thức mà nó tạo ra thành công và để thành công, ngày nay các sản phẩm cần phải được sản xuất một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có lợi nhuận. SOLIDWORKS® Professional cho phép các nhà thiết kế nhanh chóng phát triển các thiết kế tốt nhất có thể và giúp các doanh nghiệp nâng cao quy trình thiết kế để sản xuất của họ để đạt hiệu quả, tính linh hoạt và lợi nhuận tối ưu.


Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS Premium Streamlines the Product Development Process

Trong môi trường cạnh tranh ngày hôm nay, điều này rất quan trọng hơn bao giờ hết để đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không làm giảm chất lượng. Các tính năng tự động hóa tiên tiến trong SOLIDWORKS® Premium giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế để sản xuất ở mọi giai đoạn, cho phép tối ưu hóa liên tục và xác nhận thiết kế trong khi giảm thiểu các quy trình thủ công lặp đi lặp lại, tốn thời gian.

Clarico-3 Columans Style 1

Kicking Bot and Taking Names with BattleBots Champion Paul Ventimiglia – Ep4

Nếu bạn đã không xem trận chung kết BattleBots Championship vào thứ Sáu tuần trước, bạn có thể muốn trước khi đọc blog này....

Clarico-3 Columans Style 1

Good Things Come in Threes: SOLIDWORKS Standard, Professional and Premium

Nhiều thứ tốt "1 in 3" như thức ăn nhanh chẳng hạn: bạn muốn nhỏ, vừa hay lớn?

Để tìm hiểu thêm các tính năng của SolidWorks 3D CAD, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.