• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

Tại sao chọn SOLIDWORKS Composer?


SOLIDWORKS Composer: Sử dụng trực tiếp các mô hình kỹ thuật 3D của bạn cho việc tạo nội dung đồ họa để hướng dẫn các quy trình và công đoạn trong truyền thông kỹ thuật, giống như hướng dẫn lắp ráp sản xuất, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, hướng dẫn đào tạo, tài liệu tiếp thị và là bộ dụng cụ đắc lực sử dụng cho đấu thầu bán hàng.

Phiên Bản SOLIDWORKS Composer Nào Sẽ Phù Hợp Với Bạn?

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS COMPOSER

Là công cụ sử dụng trực tiếp tất cả các định dạng 3D CAD để tạo nội dung đồ họa 2D và 3D cho các giao tiếp kỹ thuật như hướng dẫn lắp ráp, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tài liệu tiếp thị và tài liệu đào tạo.

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS COMPOSER PLAYER PROFESSIONAL

Tương tác với nội dung 3D bằng SOLIDWORKS Composer Player Professional, giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh mô hình theo ý muốn, điều chỉnh góc nhìn và xoay / thu nhỏ / phóng to trong thời gian thực. Bạn cũng có thể sử dụng API để tùy chỉnh các thanh công cụ.

Clarico-3 Columans Style 1

 SOLIDWORKS COMPOSER SYNC

Hỗ trợ hầu hết các định dạng 3D thông dụng sang định dạng SOLIDWORKS Composer. Những thay đổi trong dữ liệu sản phẩm hoặc thông tin sản xuất có thể được tự động cập nhật thành các sản phẩm của SOLIDWORKS Composer. Các cài đặt này dễ dàng lưu thành thư viện để tái sử dụng.

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS COMPOSER ENTERPRISE SYNC

Là một phiên bản dành cho doanh nghiệp được bổ sung nhiều tính năng và cập nhật thông tin sản xuất theo thời gian thực vào SOLIDWORKS Compoder Sync. Đặc biệt là đồng bộ hóa quá trình tạo tài liệu và thiết kế sản phẩm.

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS COMPOSER CHECK

Bạn có thể hạn chế được chi phí cho mỗi thiết kế lỗi bằng cách kiểm tra và lập kế hoạch sản xuất trước khi các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, giúp cho bạn cập nhật ngay lập tức quy trình lắp ráp khi có thay đổi thiết kế. 

Tìm Hiểu Thêm Về SOLIDWORKS Composer

 
 

Learn How to Get Started with SOLIDWORKS Composer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

We’re excited to announce a new video series called The SOLIDWORKS Composer Quick Start Guide. SOLIDWORKS Composer is a technical communication software that uses your existing CAD models to create intuitive and informative deliverables such as animations, interactive PDFs, high-resolution images, and more. This series of videos is intended to orient new users in Composer and teach them how to use its basic functions.

 
 

Knapheide Drives Business with SOLIDWORKS

Learn how companies like Knapheide Manufacturing use SOLIDWORKS® solutions to expand their product line, eliminate inefficiencies, and reduce costs while growing their business.

Clarico-3 Columans Style 1

Streamlining Product Documentation with 3DVIA Composer

Product developers are gaining competitive advantage, saving time, and cutting costs with a new class of integrated software tools. With 3D authoring software like 3DVIA Composer, your company can use 3D CAD data to automate the product documentation process without modifying product designs.

Clarico-3 Columans Style 1

Thiele Technologies, Inc.

Helping customers service packaging machinery with SOLIDWORKS® Composer.

Clarico-3 Columans Style 1

Integrated Technologies Limited

Advancing medical device manufacturing and assembly with SOLIDWORKS® Composer.

 
 

WHAT'S NEW IN SOLIDWORKS COMPOSER 2020

SOLIDWORKS Composer 2020 can now import all the exploded views and their steps from the SOLIDWORKS CAD model. These views can be reused for a variety of purposes including animations. Animations can now be saved as MKV, MP4 and FLV in addition to AVI. Lastly, A series of raster and vector images can be rapidly published using the new 360 degree capture.

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm các tính năng của SOLIDWORKS Composer? 

SOLIDWORKS Composer cho phép tái sử dụng các mô hình thiết kế 3D, cho phép bạn cung cấp nội dung phù hợp để lắp ráp, tiếp thị và phục vụ các sản phẩm tuyệt vời.