• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

TẠI SAO CHỌN SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D?


SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các linh kiện điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các yếu tố thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa hai chiều theo thời gian thực để mọi thay đổi được tự động cập nhật.

SOLIDWORKS Electrical 3D tận dụng các mô hình SOLIDWORKS 3D CAD hiện có của bạn,  xác định độ dài tối ưu cho dây, cáp và dây chằng tất cả trong khi vẫn duy trì đồng bộ hóa thiết kế và hóa đơn vật liệu (BOM) giữa các thiết kế điện và cơ khí,  vì vậy không mất thời gian lãng phí tính toán dây và chiều dài cáp theo cách thủ công để sản xuất dây dẫn.

Có gì mới trong SOLIDWORKS Electrical 3D?

Công cụ kết nối PDM (PDM Connector Tool) trong SOLIDWORKS Electrical

Các nhà thiết kế điện có thể tận dụng SOLIDWORKS PDM Professional để quản lý tất cả các yêu cầu thiết kế với công cụ kết nối PDM - PDM Connector Tool trong SOLIDWORKS Electrical.

Tài liệu

Các cải tiến về chức năng của phiên bản SOLIDWORKS Electrical 2019 - giúp tạo ra các tài liệu điện một cách linh hoạt và chính xác.


Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm SOLIDWORKS Electrical 3D?

SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các linh kiện điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các yếu tố thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa hai chiều theo thời gian thực để mọi thay đổi được tự động cập nhật.