• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

TẠI SAO CHỌN SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D?


SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các linh kiện điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các yếu tố thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa hai chiều theo thời gian thực để mọi thay đổi được tự động cập nhật.

SOLIDWORKS Electrical 3D tận dụng các mô hình SOLIDWORKS 3D CAD hiện có của bạn,  xác định độ dài tối ưu cho dây, cáp và dây chằng tất cả trong khi vẫn duy trì đồng bộ hóa thiết kế và hóa đơn vật liệu (BOM) giữa các thiết kế điện và cơ khí,  vì vậy không mất thời gian lãng phí tính toán dây và chiều dài cáp theo cách thủ công để sản xuất dây dẫn.

Khám phá các tính năng của SOLIDWORKS Electrical 3D


SOLIDWORKS Electrical 3D giải quyết nhu cầu của các dự án đa người dùng và đa ngành với môi trường thiết kế đồng bộ giữa các nhóm điện và cơ khí, dễ dàng triển khai các sơ đồ được xác đinh trong hệ thống điện vào mô hình CAD 3D của SOLIDWORKS. Nhiều kỹ sư điện và cơ khí có thể làm việc cùng một lúc trong cùng một dự án trong thời gian thực bằng cách sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu tiên tiến của SOLIDWORKS Electrical 3D với môi trường đa hướng, đa người dùng.

SOLIDWORKS Electrical đồng bộ hóa tất cả dữ liệu thiết kế dự án theo thời gian thực, hai chiều trong môi trường hợp tác nhiều người dùng giữa sơ đồ 2D và mô hình 3D. Tính năng đồng bộ hóa này thống nhất thông tin chính (như Bill of Material và dữ liệu thiết kế) giữa các quy tắc thiết kế và người dùng. Đồng bộ hóa tự động là tiêu chuẩn khi sử dụng bất kỳ phiên bản SOLIDWORKS Electrical nào — Electrical Schematic, Electrical 3D™ hoặc Electrical Professional.

Các nhà thiết kế và kỹ sư có thể tích hợp dữ liệu thiết kế sơ đồ điện từ SOLIDWORKS Electrical 3D vào mô hình CAD 3D của SOLIDWORKS cho thiết kế hệ thống điện nhúng CAD. Công cụ đa người dùng, hai chiều theo thời gian thực này cho phép hợp tác thiết kế giữa các nhà thiết kế điện và cơ khí cũng như cho phép sắp đặt hoặc loại bỏ các linh kiện điện trong mô hình CAD 3D. Giờ đây, thật dễ dàng tạo kết nối điện của các phần tử điện 3D với định tuyến tự động, cho phép lập kế hoạch và tạo tài liệu về các tuyến đường và dữ liệu liên quan (chẳng hạn như chiều dài của dây điện, cáp và bộ dây trong hệ thống).

Công nghệ định tuyến tiên tiến của SOLIDWORKS giúp đơn giản hóa quy trình định tuyến tự động cho dây điênh, cáp và bộ dây trong mô hình CAD 3D.

SOLIDWORKS Electrical 3D tạo ra một môi trường phát triển hệ thống điện “design-in-place” ảo, cung cấp đi dây tự động của một dây điện được xác định theo sơ đồ trong mô hình CAD 3D của SOLIDWORKS, giúp đơn giản hóa việc phát triển bộ dây trong khi loại bỏ lỗi. Khi khai thác ảo đã được tạo, SOLIDWORKS Electrical 3D có thể tạo các bản vẽ lắp ráp chi tiết bằng các công cụ vẽ tích hợp. Các công cụ tạo bản vẽ này bao gồm các khả năng để tạo các cụm lắp ráp bóng, bảng ghim hoặc bản vẽ danh sách cắt cũng như tài liệu BOM liên quan.

SOLIDWORKS Electrical 3D là một công cụ lập kế hoạch dễ sử dụng để thiết kế hợp tác nhanh chóng từ các hệ thống điện nhúng được xác định theo sơ đồ, tất cả hệ thống này đều có thể được triển khai trong mô hình CAD 3D của SOLIDWORKS với giao diện người dùng đồ họa trực quan và thông minh của các công cụ multi-line truyền thống. SOLIDWORKS Electrical 3D đã tạo ra một mô hình công nghệ mới, kết hợp các công cụ thiết kế được xây dựng có mục đích để phát triển hệ thống điện nhúng theo sơ đồ.

Kết hợp giữa SOLIDWORKS CAD và công nghệ điện, SOLIDWORKS Electrical 3D cung cấp một môi trường thiết kế được tăng cường cho thiết kế tủ điện 3D. Môi trường gắn kết này được đồng bộ hóa trong thời gian thực mà không cần sử dụng các tệp bên ngoài và có thể sử dụng các thiết kế CAD hiện có. Với các công cụ tự động hóa của SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Electrical 3D cung cấp khả năng thiết kế tài liệu và thiết kế tủ điện 3D toàn diện.

Một thư viện tích hợp rộng rãi của các bộ phận từ nhà sản xuất cung cấp cơ sở các bộ phận có thể tùy chỉnh và thích ứng dễ dàng thông qua các công cụ nhập khẩu và trình hướng dẫn dễ sử dụng

Có gì mới trong SOLIDWORKS Electrical 3D?

Công cụ kết nối PDM (PDM Connector Tool) trong SOLIDWORKS Electrical

Các nhà thiết kế điện có thể tận dụng SOLIDWORKS PDM Professional để quản lý tất cả các yêu cầu thiết kế với công cụ kết nối PDM - PDM Connector Tool trong SOLIDWORKS Electrical.

Tài liệu

Các cải tiến về chức năng của phiên bản SOLIDWORKS Electrical 2019 - giúp tạo ra các tài liệu điện một cách linh hoạt và chính xác.


Để tìm hiểu thêm các tính năng của SolidWorks Electrical 3D, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.