SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS® Electrical 3D cho phép bạn dễ dàng tích hợp các thiết kế sơ đồ điện của mình vào mô hình sản phẩm 3D của SOLIDWORKS.

Mua tại đây
Odoo image and text block

Tại sao chọn SOLIDWORKS Electrical 3D?

SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các linh kiện điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các yếu tố thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa hai chiều theo thời gian thực để mọi thay đổi được tự động cập nhật.

Khám phá các tính năng của SOLIDWORKS Electrical 3D

Có gì mới trong SOLIDWORKS Electrical 3D?

Odoo - Sample 1 for three columns

Công cụ kết nối PDM (PDM Connector Tool) trong SOLIDWORKS Electrical

Các nhà thiết kế điện có thể tận dụng SOLIDWORKS PDM Professional để quản lý tất cả các yêu cầu thiết kế với công cụ kết nối PDM - PDM Connector Tool trong SOLIDWORKS Electrical.

Xem thêm

Odoo - Sample 2 for three columns

Tài liệu

Các cải tiến về chức năng của phiên bản SOLIDWORKS Electrical 2019 - giúp tạo ra các tài liệu điện một cách linh hoạt và chính xác.

Xem thêm

Để tìm hiểu thêm các tính năng của SolidWorks Electrical 3D, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.