• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

TẠI SAO CHỌN SOLIDWORKS ELECTRICAL PROFESSIONAL?


Kết hợp chức năng sơ đồ điện của SOLIDWORKS Electrical Schematic với khả năng mô hình hóa 3D của SOLIDWORKS Electrical 3D và làm tất cả trong một gói mạnh mẽ, dễ sử dụng. SOLIDWORKS Electrical Professional lý tưởng cho người dùng hỗ trợ cả tích hợp thiết kế điện và cơ khí.

Có gì mới trong SOLIDWORKS Electrical Professional 2019

Công cụ kết nối PDM (PDM Connector Tool) trong SOLIDWORKS Electrical

Các nhà thiết kế điện có thể tận dụng SOLIDWORKS PDM Professional để quản lý tất cả các yêu cầu thiết kế với công cụ kết nối PDM - PDM Connector Tool trong SOLIDWORKS Electrical.

Tài liệu

Các cải tiến về chức năng của phiên bản SOLIDWORKS Electrical 2019 - giúp tạo ra các tài liệu điện một cách linh hoạt và chính xác. 

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm SOLIDWORKS Electrical Professional?                             

Kết hợp chức năng sơ đồ điện của SOLIDWORKS Electrical Schematic với khả năng mô hình hóa 3D của SOLIDWORKS Electrical 3D và làm tất cả trong một gói mạnh mẽ, dễ sử dụng. SOLIDWORKS Electrical Professional lý tưởng cho người dùng hỗ trợ cả tích hợp thiết kế điện và cơ khí.