• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

TẠI SAO CHỌN SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS?


SOLIDWORKS® Electrical Schematics có giao diện trực quan và dễ sử dụng, tự động hóa các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như tham chiếu chéo và bản vẽ thiết bị đầu cuối;  khả năng đơn giản hóa sự phát triển của các hệ thống điện nhúng cho máy móc và các ứng dụng khác, với các công cụ đơn dòng và đa dòng để lập kế hoạch các hệ thống điện cũng là một điểm cộng. Thư viện kho dữ liệu cung cấp hàng nghìn biểu tượng và hơn 500.000 phần được tạo ra để sử dụng trong thiết kế.

Các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian & giảm thiểu các nhiệm vụ lặp đi lặp lại liên quan đến việc phát triển sơ đồ mạch điện bằng cách sao chép và tái sử dụng các phân đoạn mạch chung trong một dự án hoặc cho các dự án khác nhau.
Các nhóm có thể làm việc đồng thời để tiết kiệm thời gian và các công cụ quản lý tự động sắp xếp các thiết kế liên kết PLC phức tạp. 

Phiên bản SOLIDWORKS Electrical Schematics nào sẽ phù hợp với bạn?

SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS STANDARD
SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard là một công cụ thiết kế sơ đồ người dùng đơn giúp phát triển nhanh các hệ thống điện nhúng cho thiết bị và các sản phẩm khác. Thư viện các ký hiệu và thông tin phần của nhà sản xuất cung cấp các tài liệu có thể tái sử dụng phổ biến tối ưu hóa việc tái sử dụng thiết kế.
  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử hoặc mua license SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS STANDARD
SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS PROFESSIONAL
SOLIDWORKS Electrical Schematics  Professional  một bộ công cụ thiết kế sơ đồ cộng tác giúp phát triển nhanh chóng các hệ thống điện nhúng. Thư viện biểu tượng, thông tin bộ phận nhà sản xuất và mô hình linh kiện 3D cung cấp các tài liệu có thể tái sử dụng được tối ưu hóa việc tái sử dụng thiết kế.

  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử hoặc mua license SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS PROFESSIONAL

So sánh tính năng giữa 02 phiên bản SOLIDWORKS Electrical Schematics

SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS STANDARD

Bản Tiêu Chuẩn

SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS PROFESSIONAL

Bản Nâng Cao
Single-Line Schematics

Electrical system planning tool for creating complex embedded electrical system utilizing simple pictorial representations of electrical components and interconnectors.

TẤT CẢ TÍNH NĂNG CỦA PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - SOLIDWORKS ELECTRICAL  SCHEMATICS STANDARD

Single-line Schematics, Multi-line Schematics, Mixed Schematics, 2D Cabinet Creation, Electrical Component and Symbol Library, Design and Reuse, ....

Multi-Line Schematics

Schematic creation tool with a simplified user interface optimized for simplification of repetitive tasks.

PLC TOOLS

The Programmable Logic Controller (PLC) management tools automate many PLC wiring design tasks, along with the ability to import PLC data and labels.

MIXED Schematics

Combine both single-line and multiline drawings on the same schematic, while maintaining associativity.

DYNAMIC CONNECTOR TOOLS

Powerful, easy-to-use connector wizard helps simplify the creation, design, and use of electrical connectors.

2D Cabinet Creation

Generate 2D panel representations from an electrical schematic, with 2D outlines of electrical components.

Global Project Settings

Addition of global project setting for drawing style, project attributes and wire-style managers.

Electrical Component and Symbol Library

Extensive library of industry-standard schematic symbols (IEC, ANSI, JIS, GB) combined with a database of manufacturer parts to provide an easily customizable and adaptable parts database through easy-to-use import tools.

ADVANCED FORMULA MANAGER

Suite of integrated tools for intelligent cut and paste, an easy-to-access selection of “favorite” components and circuit design elements, and the ability to reuse non-SOLIDWORKS Electrical design elements though easy-to-use import wizards.

Design and Reuse

Suite of integrated tools for intelligent cut and paste, an easy-to-access selection of “favorite” components and circuit design elements, and the ability to reuse non-SOLIDWORKS Electrical design elements though easy-to-use import wizards.

Real-time Synchronization

SOLIDWORKS Electrical synchronizes all project design data in real time, bi-directionally in a multi-user collaborative environment between 2D schematics and the 3D model. This synchronization unifies key information (such as Bill of Materials (BOM) and design data) between design disciplines and users.

Automated Terminal Drawing Creation

Automatically generate terminal drawings based on and synchronized with the real-time design.

SOLIDWORKS PDM Integration

Automated publishing of schematic data, drawings, and reports for archival and revision control.

Automated Contact Cross-Referencing

Electrical contacts are automatically cross-referenced in real time and synchronized based on availability and type of contacts from manufacturer-specific components.

Automated Contact Cross-Referencing

Electrical contacts are automatically cross-referenced in real time and synchronized based on availability and type of contacts from manufacturer-specific components.

Advanced Formula Manager

From wire naming to project name formulas, SOLIDWORKS Electrical includes enhanced formula capabilities.

REAL-TIME COLLABORATION

Synchronized, bi-directional environment enables multiple users to work on the same project simultaneously in real time for easier project collaboration.

Electrical Component and Symbol Library Management

Integrated Symbol Library that provides easy access to electrical design elements and components.

DISTRIBUTED MODE

Enhances SOLIDWORKS Electrical Schematic performance by minimizing network traffic and deferring real-time project updates. This technology provides a performance boost on large projects and remote access, without having to use special techniques.

SOLIDWORKS Electrical Content Portal

Web-based content portal providing access to an extensive library of industry-standard schematic symbols and a database of manufacturer parts.

MULTI-LEVEL TERMINALS STRIP SUPPORT

Support of 3D terminal strip management with capability to renumber and set component terminal properties. Additional capabilities include the ability to add manufacturer parts, circuits and capability to add accessory components to terminal strip.

Enhanced SOLIDWORKS PDM Connector

Enhanced PDM interface providing electrical and mechanical data management in one system based on proven SOLIDWORKS PDM capabilities.

Link to SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS Electrical Schematics linked to 3D SOLIDWORKS assemblies, facilitating verification of proper fit, planning of all wire, cable, harness routes, and calculation of all wire lengths prior to any assembly.

Report Generation

Automatically generate reports based on real-time design database queries, with custom reports possible via integrated custom report creation tools.

Common ECAD and MCAD Database

SOLIDWORKS Electrical Schematics are bi-directionally linked and allow multi-user interaction in  real time. ECAD and MCAD share a common database, ensuring consistency and facilitating creation of a single, unified BOM.

 

 

Global Project Settings

Addition of global project setting for drawing style, project attributes and wire-style managers.


Manufacturer Part

Enhanced ability to add external links to PDF files, enhanced data fields, and addition of cable lengths for pre-defined and custom cables.


Classifications

Ability to create custom part classifications, enhancing part management and selection.


 

SymbolEditor

Enhanced support of index and passive symbols.


Marks and Wires Management

Enhanced support for number group options, reuse of unused wire marks, natural ordering support, and enhanced DWG import capabilities.

Có gì mới trong SOLIDWORKS Electrical Schematics 2019


Công cụ kết nối PDM (PDM Connector Tool) trong SOLIDWORKS Electrical

Các nhà thiết kế điện có thể tận dụng SOLIDWORKS PDM Professional để quản lý tất cả các yêu cầu thiết kế với công cụ kết nối PDM - PDM Connector Tool trong SOLIDWORKS Electrical.

Tài liệu

Các cải tiến về chức năng của phiên bản SOLIDWORKS Electrical 2019 - giúp tạo ra các tài liệu điện một cách linh hoạt và chính xác.

Để tìm hiểu thêm các tính năng của SolidWorks Electrical Schematics, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.