SOLIDWORKS Electrical Schematics

SOLIDWORKS Electrical Schematics cung cấp các công cụ thiết kế điện độc lập, dễ sử dụng, cho phép nhà thiết kế xác định tính hiệu quả của các kết nối điện trong một hệ thống điện phức tạp.


Mua tại đây
Odoo image and text block

Tại sao chọn SOLIDWORKS Electrical Schematics?

SOLIDWORKS® Electrical Schematics có giao diện trực quan và dễ sử dụng, tự động hóa các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như tham chiếu chéo và bản vẽ thiết bị đầu cuối. Phiên bản này còn giúp tăng tốc phát triển sản phẩm bằng cách đồng thời giảm thiểu các nhiệm vụ lặp đi lặp lại liên quan đến việc phát triển sơ đồ mạch điện.

Phiên bản SOLIDWORKS Electrical Schematics nào sẽ phù hợp với bạn?

SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard

  • SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard là một công cụ thiết kế sơ đồ dành cho một người dùng, giúp phát triển nhanh chóng các hệ thống điện nhúng cho thiết bị và các sản phẩm khác. Thư viện của các biểu tượng và thông tin bộ phận nhà sản xuất cung cấp các vật liệu phổ biến có thể tái sử dụng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng lại thiết kế.

SOLIDWORKS Electrical Schematics Professional

  • SOLIDWORKS Electrical Schematics Professional là một bộ công cụ thiết kế sơ đồ hợp tác giúp thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống điện nhúng. Thư viện của các biểu tượng, thông tin bộ phận nhà sản xuất và mô hình linh kiện 3D cung cấp các vật liệu phổ biến có thể tái sử dụng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng lại thiết kế.

Có gì mới trong SOLIDWORKS Electrical Schematics 2019

Odoo - Sample 1 for three columns

Công cụ kết nối PDM (PDM Connector Tool) trong SOLIDWORKS Electrical

Các nhà thiết kế điện có thể tận dụng SOLIDWORKS PDM Professional để quản lý tất cả các yêu cầu thiết kế với công cụ kết nối PDM - PDM Connector Tool trong SOLIDWORKS Electrical.

Xem thêm 

Odoo - Sample 2 for three columns

Tài liệu

Các cải tiến về chức năng của phiên bản SOLIDWORKS Electrical 2019 - giúp tạo ra các tài liệu điện một cách linh hoạt và chính xác.

Xem thêm

Để tìm hiểu thêm các tính năng của SolidWorks Electrical Schematics, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.