• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

Tại sao chọn SOLIDWORKS Flow Simulation?


SOLIDWORKS Flow Simulation là một giải pháp tính toán động lực học tích hợp trực quan (CFD) được nhúng trong SOLIDWORKS 3D CAD cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng mô phỏng dòng chất lỏng và khí qua và quanh thiết kế của bạn để tính toán hiệu suất và khả năng của sản phẩm

Phiên Bản SOLIDWORKS Flow Simulation Nào Sẽ Phù Hợp Với Bạn?

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

Mô phỏng một cách hiệu quả chuyển động dòng chất lỏng, truyền nhiệt, và các lực mang ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của thiết kếvới SOLIDWORKS Flow Simulation. Phát triển bởi mục tiêu kỹ thuật, SOLIDWORKS Flow Simulation giúp giải quyết các vấn đề có độ phức tạp cao của động lực học chất lỏng (CFD) và cho phép các kỹ sư sử dụng các kiến thức về CFD để đưa ra quyết định về mặt kỹ thuật.

Clarico-3 Columans Style 1

HVAC MODULE

Các công cụ hơi nóng, làm mát và thông gió chuyên dụng để mô phỏng các hệ thống HVAC và các hiện tượng bức xạ

Clarico-3 Columans Style 1

ELECTRONICS COOLING MODULE

Dụng cụ mô phỏng nghiên cứu quản lý nhiệt chuyên dụng để phân tích nhiệt chính xác Bảng mạch in điện tử (PCB) và thiết kế vỏ bảng điện.

Tìm Hiểu Thêm Về SOLIDWORKS Flow Simulation

 
 

Get Tested: SOLIDWORKS Flow Simulation

Today, more than ever, we’ve come to rely on electronics to complete everyday tasks. So what happens when overheating causes these electronics to go haywire and take over every aspect of your life? A nightmarish meltdown of digital and physical proportions.

 
 

SOLIDWORKS Flow Simulation 2019 Overview

With SOLIDWORKS® Flow Simulation it’s easy to visualize and solve your thermal design requirements.

Clarico-3 Columans Style 1

Intuitive CFD Analysis at Your Fingertips

With integrated CFD tools you can efficiently analyze the effects of fluid flow, heat transfer, and related forces on your projects and process multiple “what if” scenarios to help you optimize designs quickly.

Clarico-3 Columans Style 1

Adding Advanced Plastics and CFD Virtual Testing Capabilities to Your Design Workflow

Having the ability to optimize plastic parts during the design phase and know parts are fit for manufacture not only saves frustration, but also keeps you from wasting resources on costly injection molding mistakes. In cases where you need to determine the real-world impact of liquid or gas flow on your product, CFD provides information to help ensure your design will perform as intended and not go up in flames.

Clarico-3 Columans Style 1

Solving Thermal Management Challenges in a Smart Fridge

SOLIDWORKS® Flow Simulation is a complete fluid flow and heat transfer tool to help identify complex thermal management challenges and find design solutions for the smart IoT device industry. If you are interested in electronics cooling, or CFD and thermal analysis in general, we encourage you to watch this engaging 45-minute webinar that will cover the following topics:

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm các tính năng của SOLIDWORKS Flow Simulation?

SOLIDWORKS Flow Simulation cho phép bạn mô phỏng dòng chảy chất lỏng, truyền nhiệt và lực chất lỏng rất quan trọng đối với sự thành công của sản phẩm.