• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider
Clarico-Image-Text

Tại sao chọn SOLIDWORKS Inspection?


The SOLIDWORKS® Inspection cho phép tự động hóa việc kiểm tra chất lượng kỹ thuật trên các mô hình 3D với thông tin sản phẩm và sản xuất (PMI). Tối ưu hóa thời gian cần thiết để ghi lại các phép đo kiểm tra, SOLIDWORKS Inspection giảm thiểu tối đa thời gian và sai sót khi tạo các tài liệu báo cáo theo tiêu chuẩn ngành.

Phiên bản SOLIDWORKS INSPECTION nào sẽ phù hợp với bạn?

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS INSPECTION STANDARD

SOLIDWORKS Inspection Standard là công cụ không thể thiếu trong giải pháp kiểm tra và hợp lý hóa việc tạo tài liệu đo,báo cáo kiểm tra sản phẩm. SOLIDWORKS Inspection Standard giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc, bằng cách tận dụng lại dữ liệu từ SOLIDWORKS chuyển qua.

Clarico-3 Columans Style 1

SOLIDWORKS INSPECTION PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Inspection Professional mở rộng các khả năng SOLIDWORKS Inspection Standard và cho phép bạn nhập thủ công hoặc bán tự động các giá trị đo trực tiếp trong một dự án. Với SOLIDWORKS Inspection Professional, bạn có thể làm việc trực tiếp với dữ liệu CAD 2D / 3D rút ngắn quy trình công việc tối đa.

tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS Inspection

 
 

SOLIDWORKS Inspection 2018: Generate Inspection Reports Faster

Generate Inspection Reports Faster. Leverage the power of Model-Based Definition by generating first article inspection reports directly from dimensions and annotations applied directly to 3D parts and assemblies.

 
 

Fundamentals: SOLIDWORKS Inspection

Learn how SOLIDWORKS® Inspection automates the creation of ballooned inspection drawings, and industry standard inspection reports.

Clarico-3 Columans Style 1

Technique, Inc.

Technique leveraged SOLIDWORKS® design, simulation, and inspection solutions to support rapid growth in its metal stamping, tube bending, and low-volume manufacturing business, as well as to establish its Big Steel Rack subsidiary, which produces sheet metal racking and storage systems.

Clarico-3 Columans Style 1

The Smart Manufacturing Ecosystem

For years, outdated processes have separated design from the manufacturing stage of the product development process. This gap has become one of the greatest hurdles to innovation and efficiency, but new, more intelligent technologies will make it a thing of the past. Learn more about this revolutionary shift in product development with the new paradigm SOLIDWORKS® calls "Smart Manufacturing.”

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm các tính năng của SOLIDWORKS Inspection?

SOLIDWORKS Inspection cho phép bạn nhanh chóng đánh giá chất lượng sản phẩm để chuyển đổi ý tưởng mới thành sản phẩm tuyệt vời.