• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

HỆ THỐNG SẢN PHẨM UCAMCO

PreCAM & Engineering 

Integr8tor

Tải tài liệu của Integr8tor tại đây.

Communic8tor

 Tải tài liệu của Communic8tor tại đây.

Assembly Seat

Tải tài liệu của Assembly Seat tại đây.

Electrical test

UcamX SmartTest

Tải tài liệu của UcamX SmartTest tại đây.

Faultstation

 Tải tài liệu của Faultstation tại đây.

FixGenius

Tải tài liệu của FixGenius tại đây.

CAD/CAM Viewers

Reference Gerber Viewer

 Tải tài liệu của Reference Gerber Viewer tại đây.

CAD Review

Tải tài liệu của CAD Review tại đây.

SmartView

Tải tài liệu của SmartView tại đây.

CAM

UcamX

 Tải tài liệu của UcamX tại đây.

uFlex

Tải tài liệu của uFlex tại đây.

SmartPlate

Tải tài liệu của SmartPlate tại đây.

Chemical Milling

Tải tài liệu của Chemical Milling tại đây.

Multi Job Panelizer

Tải tài liệu của Multi Job Panelizer tại đây.

Ucam

Tải tài liệu của Ucam tại đây.

Bundled, Converters & Rips

Bundled Software

 Tải tài liệu của Bundled Software tại đây.

Converters & RIPs

Tải tài liệu của Converters & RIPs tại đây.

Để tìm hiểu thêm về các phần mềm Ucamco, xin vui lòng đăng ký qua link!

Liên hệ với chúng tôi qua hotline +8428 6292 1170 hoặc email info@pcb-graphtech.com.vn để được tư vấn