Ledia - Ucamco

Ledia  - Công nghệ in ảnh trực tiếp từ SCREEN

Được sản xuất bởi SCREEN tại Nhật Bản, một nhà sản xuất thiết bị PCB hàng đầu và với hơn 620 hệ thống được bán, hệ thống hình ảnh trực tiếp Ledia (Ledia Direct Imaging System) mang lại độ tin cậy và thông lượng đã được chứng minh tại thị trường. Bảy trong số mười nhà sản xuất PCB lớn nhất toàn cầu làm việc với Ledia.

Thiết bị này có sẵn ở châu Âu thông qua Ucamco, với 21 đơn vị cài đặt. Ledia được hỗ trợ bởi mạng lưới các kỹ sư có tay nghề cao tại địa phương của Ucamco và với một kho dự trữ phụ tùng địa phương, dẫn đến thời gian hoạt động không thể đánh bại.

Ledia

Ledia Series

Ledia 6 series là giải pháp hình ảnh trực tiếp tiết kiệm chi phí nhất trên thị trường. Tìm hiểu thêm về Ledia 6 Hyper và các phiên bản Ledia 6.

Ledia 6 Hyper 

Mô hình công suất cao mới với quang học 3 bước sóng và thông lượng cao hơn tới 30%.

tải brochure
Ledia 6

Mô hình mới với nguồn sáng 3 bước sóng.

tải brochure

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Ucamco Ledia.