PCB GraphTech Vietnam Co., LTD Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về PCB GraphTech Vietnam Co., LTD instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Atharva Theme General
Atharva Theme General
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Marketing tự động
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam