• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

CTY TNHH PCB GraphTech Việt Nam Phiên bản Hệ thống 12.0

Thông tin về CTY TNHH PCB GraphTech Việt Nam instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Dự án
Organize and schedule your projects
Quản lý Kho
Manage your stock and logistics activities
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
From quotations to invoices
Kế toán
Manage financial and analytic accounting
eCommerce - Thương mại điện tử
Sell your products online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Tự động hóa tiếp thị
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
MuK Documents
Document Management System
Dự báo
Forecast your resources on project tasks
Sale Discount on Total Amount
Discount on Total in Sale and Invoice With Discount Limit and Approval
VOIP
Make calls using a VOIP system
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Manage your online hiring process
Thuyết trình
Xuất bản video, thuyết trình, tài liệu
Sự kiện
Xuất bản sự kiện, bán vé
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn