Công cụ PDN Analyzer

Công cụ phân tích công suất trực quan tại thời điểm thiết kế

Phân tích - Sửa đổi - Phân tích - không bao giờ

làm gián đoạn quy trình thiết kế của bạn.

Được cung cấp bởi CST®, công cụ phân tích công suất PDN Analyzer cho phép bạn dễ dàng xác định và giải quyết các vấn đề về điện áp & mật độ dòng điện đa mạng DC một cách trực tiếp trong Altium Designer. Công cụ PDN Analyzer của Altium tích hợp trực tiếp với Altium Designer để bạn có thể dễ dàng khắc phục sự cố và phát hiện các vấn đề như "insufficient" hoặc "excessive copper", sụt áp không kiểm soát được, điện áp biên tại các chân nguồn quan trọng, đảo đồng hoặc bán đảo và các vấn đề tương tự có thể xảy ra với hệ thống điện trong thiết kế PCB của bạn.

PDN đề cập đến hệ thống điện trên bảng mạch in cho các mạch hoạt động. Hệ thống này bao gồm tất cả các kết nối từ mô-đun điều chỉnh điện áp và quá trình kim loại hóa các miếng đệm và khuôn trên các mạch tích hợp được sử dụng để cung cấp và trả lại dòng điện.

 
 
Điền viền điện áp (Voltage Contour) và Đường chỉ dẫn điều hướng hiện tại (Current Direction Indication)

Đường đồng mức và mũi tên chỉ đường cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về mức điện áp và dòng điện trong suốt quá trình thiết kế của bạn.

 
 
Mô phỏng mạng lưới phân bổ nguồn điện

Mô phỏng mạng lưới phân bổ nguồn điện tính toán các tương tác giữa mạng/ đương nguồn và các đường hồi tiếp (returns path) mà bảng mô phỏng đơn giản không cần phải cung cấp.

 
 
Điện áp DC (DC Voltage) và Bố trí lớp phủ mật độ dòng diện (Current Density Layout Overlays)
Dễ dàng xác định và giải quyết các vấn đề về điện áp và mật độ dòng điện một chiều trong quá trình bố trí bảng mạch của bạn.


 
 
Báo cáo HTML và Kết quả chi tiết
Sắp xếp nhiều cột và ảnh chụp màn hình tích hợp, bao gồm cả Báo cáo HTML và kết quả Via/ Pins, cung cấp bản ghi chi tiết về kết quả mô phỏng trong bảng có thể cấu hình.

 
 
Vấn đề vi phạm và gắn cờ "điểm nóng"
"Flag failing vias" và mặt phẳng với các chỉ dẫn trên khung vẽ, thăm dò chéo từ các chú giải công cụ (tooltips) và thanh kết quả, làm nổi bật các vias với dòng điện quá mức trong thiết kế 3D.


Phân tích và kiểm soát các thiết kế của bạn

Trải nghiệm PDN Analyzer miễn phí trong 15 ngày.