Trải nghiệm sự kết nối cho thiết kế và hiện thực hóa bảng mạch PCB

Nền tảng điện toán đám mây Altium 365 duy nhất trên thế giới dành cho thiết kế và hiện thực hóa bảng mạch in điện tử. Giờ đây, các kỹ sư đã có thể truy cập liền mạch từ Altium Designer hoặc bất kỳ thiết bị kết nối internet nào. Đã có sẵn với Altium Subscription!

Chia sẻ và Cộng tác

Chia sẻ liên kết tới thiết kế của bạn để dễ dàng cộng tác trong thời gian thực hoặc chỉ cần gửi bản sao thiết kế của bạn tại một thời điểm để đánh giá thuận tiện - miễn phí cho người đánh giá của bạn. Với nền tảng điện toán đám mây Altium 365, bạn có thể tập hợp tất cả các bên liên quan và người tham gia mà bạn chọn, đồng thời giữ an toàn và kiểm soát thiết kế của bạn.

 
 
 
 
Mọi thứ sẽ được "đặt" cùng một nơi!

Sắp xếp tất cả các thiết kế, thư viện và người tham gia của bạn ở một nơi mà bạn có thể truy cập - và xem cùng một cách - trên mọi thiết bị, ở bất cứ nơi đâu. Công cụ Altium 365 tận dụng trí thông minh dành riêng cho CAD để lưu trữ dữ liệu của bạn theo cách làm cho các dự án, tệp và lịch sử phiên bản của bạn có thể truy cập và dễ dàng điều hướng.

Amplify - Sức mạnh của Altium Designer

Làm việc với Altium Designer như cách bạn làm hôm nay, tận dụng  đồng thời sự tích hợp liền mạch của phần mềm vẽ mạch Altium Designer với nền tảng Altium 365 và các cải tiến chưa từng có mà nó cung cấp cho môi trường thiết kế và khả năng của bạn.

 
 

Trải nghiệm Altium 365

Bấm vào đây để tải thiết kế của bạn lên Altium Viewer

Altium 365 đã sẵn sàng!

Đưa Altium Designer lên một tầm cao mới với nền tảng điện toán đám mây Altium 365.