NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO

Các công ty vừa và nhỏ (SMEs) đang dẫn đầu làn sóng đổi mới trong lĩnh vực Công nghệ cao (High-Tech). Những công ty tiên phong này cần các giải pháp để biến ý tưởng lớn tiếp theo của họ thành sản phẩm tuyệt vời tiếp theo.

Cộng tác thiết kế ECAD/MCAD

Giúp các nhà thiết kế điện-điện tử và cơ khí tăng tốc độ làm việc, đồng thời củng cố khả năng hợp tác giữa các bộ phận thiết kế điện-cơ. Từ đó giảm thiểu lỗi, xung đột ngay từ khâu thiết kế, cũng như mang lại sự cộng tác mượt mà giữa các bên liên quan làm việc trong cùng một dự án.


Sản phẩm nổi bật

DarftSight

SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS Electrical Schematic/Electrical 3D

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE DraftSight

Altium Designer

Thiết kế điện, PCB

Giúp các kỹ sư điện, điện tử thiết kế sơ đồ điện, bo mạch PCB nhanh chóng và chính xác với các công cụ thiết kế có thể tùy chỉnh.


Sản phẩm nổi bật

SOLIDWORKS Electrical

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Altium Designer

Altium 365

Mô phỏng


Giúp thực hiện các bài toán mô phỏng từ đơn giản tới phức tạp, cho phép dự đoán các thiết kế sẽ biểu hiện thế nào dưới các điều kiện tác động khác nhau, trong các môi trường khác nhau. Từ đó, ta có thể thực hiện các bài toán tối ưu hoá để tăng cường chất lượng của thiết kế theo từng tiêu chí mong muốn. 

Quản lý dữ liệu & Cộng tác thiết kế

Dữ liệu là nguồn cung cấp năng lượng cho sự phát triển sản phẩm. Lưu trữ và chia sẻ một cách an toàn cung cấp cho các bên liên quan của bạn một không gian an toàn để cộng tác, lặp lại và đổi mới trên dữ liệu thời gian thực, có thể truy cập mọi lúc và mọi nơi.


Sản phẩm nổi bật

3D Swymer

Collaborative Industry Innovator

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Collaborative Designer for Altium Designer

Collaborative Designer for Other CAD Solutions

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS Manage

Altium 365

Kiểm định & Sản xuất

Với thiết kế tích hợp dành cho công việc sản xuất, dữ liệu có thể được trao đổi dễ dàng trong suốt quá trình phát triển. Bất kỳ thay đổi nào đối với thiết kế đều được cập nhật tức thời trên nền tảng, cung cấp cho mọi người dữ liệu cập nhật mới nhất, cho phép các nhóm sản xuất cung cấp thông tin đầu vào.


Sản phẩm nổi bật

SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS Inspection

3DEXPERIENCE NC Programming

Marketing & Kinh doanh

Chuyển đổi thiết kế 3D của bạn thành những nội dung đồ họa chất lượng cao, nội dung 3D tương tác và kết xuất hình ảnh thực để bán hàng, tiếp thị và sản xuất.


Sản phẩm nổi bật

SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Composer

3D Render

Social Business Analyst

Lĩnh vực

Các bài Blog

Bạn muốn trải nghiệm các phần mềm miễn phí?

Liên hệ ngay PCB GraphTech Vietnam để có thể hỗ trợ bạn sớm nhất!