Đạt đến tầm cao mới

Bắt đầu khóa học trực tuyến của bạn ngay hôm nay!

Sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ bắt đầu từ đây. Đã đến lúc bắt đầu một khóa học!

Thành tích mới nhất

Vũ Quang Minh
Vũ Quang Minh lưu trữ Bắt đầu
Tuyen Dung
Tuyen Dung lưu trữ Bắt đầu
Tuyen Dung
Tuyen Dung lưu trữ Biết về bản thân
Ngô Minh Hoang
Ngô Minh Hoang lưu trữ Bắt đầu
Ngô Minh Hoang
Ngô Minh Hoang lưu trữ Power User
Xem tất cả
Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng xếp hạng :(

Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Các thiết lập dành cho người quản lý nền tảng 3DEXPERIENCE
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết lập nền tảng 3DEXPERIENCE trên đám mây để có thể mở rộng và tích hợp các Roles.
Khám phá các Roles của Collaborative Business Innovator
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cộng tác bằng cách sử dụng các ứng dụng khác nhau của nền tảng để triển khai một môi trường cộng tác duy nhất để đưa ra quyết định tốt hơn và hoạt động xuất sắc hơn.
Khám phá các Roles của Collaborative Industry Innovator
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cộng tác giữa các lĩnh vực với đầy đủ tính linh hoạt và khả năng truy xuất nguồn gốc để xác định và phát triển các sản phẩm sáng tạo.
Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Khám phá các Roles của Collaborative Industry Innovator
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cộng tác giữa các lĩnh vực với đầy đủ tính linh hoạt và khả năng truy xuất nguồn gốc để xác định và phát triển các sản phẩm sáng tạo.
Khám phá các Roles của Collaborative Business Innovator
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cộng tác bằng cách sử dụng các ứng dụng khác nhau của nền tảng để triển khai một môi trường cộng tác duy nhất để đưa ra quyết định tốt hơn và hoạt động xuất sắc hơn.
Các thiết lập dành cho người quản lý nền tảng 3DEXPERIENCE
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết lập nền tảng 3DEXPERIENCE trên đám mây để có thể mở rộng và tích hợp các Roles.