Tất cả các khóa

Các thiết lập dành cho người quản lý nền tảng 3DEXPERIENCE
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết lập nền tảng 3DEXPERIENCE trên đám mây để có thể mở rộng và tích hợp các Roles.
Khám phá các Roles của Collaborative Business Innovator
Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cộng tác bằng cách sử dụng các ứng dụng khác nhau của nền tảng để triển khai một môi trường cộng tác duy nhất để đưa ra quyết định tốt hơn và hoạt động xuất sắc hơn.