Các giải pháp marketing và kinh doanh

Chuyển đổi thiết kế 3D và thông tin phát triển sản phẩm của bạn thành nội dung đồ họa chất lượng cao, nội dung 3D tương tác và kết xuất ảnh thực để bán hàng, tiếp thị và sản xuất.

Giải pháp tạo nội dung marketing

Chia sẻ thông tin phát triển sản phẩm theo thời gian thực với nhóm bán hàng và tiếp thị để tạo ra các kế hoạch hoàn hảo, nội dung đồ họa chất lượng cao và nội dung 3D tương tác - ngay cả trước khi sản phẩm được tạo ra

  • Xem sản phẩm của bạn trông như thế nào trong thế giới thực với ảnh chụp sản phẩm chân thực

  • Tạo nội dung VR phong phú để nâng cao đánh giá nội bộ và trải nghiệm người tiêu dùng lan truyền

  • Cộng tác để tạo ra nội dung hoàn hảo để tiếp cận thị trường trước khi bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất

  • Luôn kết nối với một “nguồn chân lý duy nhất” trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

SOLIDWORKS Visualize

Nhanh chóng và dễ dàng tạo các hình ảnh, hoạt ảnh chất lượng cao, chuyên nghiệp và các nội dung 3D tương tác khác để đưa sản phẩm của bạn ra thị trường nhanh hơn.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

SOLIDWORKS Composer

Dễ dàng sử dụng lại các mô hình 3D hiện có để nhanh chóng tạo và cập nhật nội dung đồ họa chất lượng cao được liên kết đầy đủ với thiết kế 3D của bạn.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

3D Render

Dễ dàng tạo và chia sẻ kết xuất thực tế về sản phẩm của bạn để quảng bá thiết kế và cung cấp nội dung tuyệt đẹp để thu hút sự quan tâm của khách hàng

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Product Communicator

Product Communicator cho phép các nhà sản xuất, nhà thiết kế, người bán hàng kỹ thuật và nhà tiếp thị dễ dàng tạo ra các nội dung phù hợp cho mọi kênh. Sáng tạo nội dung tiếp thị và minh họa sản phẩm cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc.

Giải pháp phân tích thị trường thông minh


Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Social Business Analyst

Social Business Analyst cung cấp thông tin ngành hoàn chỉnh tất cả trong một, cho phép bạn tổng hợp nội dung từ khắp nơi trên internet cùng với dữ liệu nội bộ và chỉ số kinh doanh của bạn. So sánh và phân tích dữ liệu doanh nghiệp của bạn trong bối cảnh của social web để đo lường tác động xã hội.

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

Social Business Explorer

Social Business Explorer cho phép bạn truy cập và khám phá các ứng dụng Chủ đề được theo dõi, Phân tích xã hội và Trình soạn thảo văn bản được định cấu hình trước cho vai trò Nhà phân tích kinh doanh xã hội xây dựng.

Bạn mong muốn trải nghiệm các giải pháp thúc đẩy kinh doanh miễn phí? 

Hãy cho phép PCB GraphTech đồng hành các trải nghiệm cùng bạn.