• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions ProviderAvailable now


The next generation of Easy, Modern, and Powerful PCB design has arrived.

Altium Designer 20 hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về tất cả khả năng mà các kỹ sư thiết kế đang mong đợi: Công cụ định tuyến tương tác đẳng cấp thế giới, Khả năng điều chỉnh hoàn toàn mới, Nâng cấp sơ đồ và hàng loạt các cải tiến đặc biệt khác cho phép người dùng trải nghiệm các khả năng thực sự vô hạn.

Với Altium Designer 20, không có thiết kế nào ngoài tầm với của bạn!

Để lại thông tin của bạn bên dưới để trải nghiệm bản trial miễn phí!