Sử dụng 3DEXPERIENCE để quản lý các thay đổi thiết kế theo quy trình của bạn

Bạn có thể đã nghe về những thay đổi đi kèm với các sản phẩm CAD của SOLIDWORKS và đã có rất nhiều thảo luận về “Dịch vụ Clould Services” như một phần bổ sung mới với mọi giấy phép của SOLIDWORKS. Và bạn có thể đã mua giấy phép mới hoặc thậm chí đã nâng cấp đăng ký gói Subscription hiện tại của mình để bắt đầu sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây này. 

Có rất nhiều chức năng được cung cấp bằng cách kết nối các công cụ CAD SOLIDWORKS của bạn với 3DEXPERIENCE . 

Nếu bạn đã bắt đầu tìm hiểu các công cụ trên nền tảng điện toán đám mây 3DEXPERIENCE, tin vui là tất cả các giấy phép mới được mua kể từ tháng 1/7/2023 sẽ đi kèm dịch vụ Clould Services. Tất cả mọi thứ từ việc áp dụng những điều cơ bản nhất cho đến cách quản lý thay đổi với các yêu cầu, quy trình phê duyệt, cộng tác và quản lý dữ liệu thiết kế,…sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ này.  

Tóm tắt nhanh về dịch vụ Cloud Services

Trước khi đi sâu vào cách quản lý các vấn đề trong thiết kế của bạn bằng cách sử dụng các ứng dụng tích hợp trên nền tảng điện toán đám mây 3DEXPERIENCE, hãy bắt đầu bằng cách tóm tắt lại các khả năng khác của nền tảng này với tính năng Chia sẻ và đánh dấu, Lưu trữ và sửa đổi. 

Chia sẻ và đánh dấu


Chia sẻ và Đánh dấu dễ dàng cho phép bạn chia sẻ thiết kế của mình lên nền tảng 3DEXPERIENCE với bất kỳ ai cần xem thiết kế này. Đó là một công cụ tuyệt vời để cộng tác bên ngoài và nhận phản hồi như một phần trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm của bạn.

Lưu trữ và sửa đổiStore and Revise cho phép bạn dễ dàng lưu thiết kế của mình lên nền tảng điện toán đám mây với 3DEXPERIENCE , sau đó bắt đầu cộng tác với các thành viên khác trong nhóm của bạn, theo dõi các bản sửa đổi thiết kế và làm được nhiều việc hơn những gì bạn có thể làm trên máy tính để bàn.  

Bạn có thể làm gì với khả năng quản lý và kiểm soát vấn đề phát sinh trong thiết kế mới?


Bây giờ là chủ đề của Blog này: cấp độ quản lý dữ liệu trong quy trình thiết kế mới tiếp theo, chúng tôi thấy rằng sự cộng tác nên diễn ra một cách liền mạch và tức thời, theo thời gian thực và tự động cập nhật.  

Quản lý các sửa đổi không có vấn đề gì quá phức tạp, nhưng làm thế nào để theo dõi danh sách hàng loạt các vấn đề, nắm bắt tức thời tình trạng sửa đổi, đảm bảo quy trình, hiệu quả và kiểm soát tiến độ là vấn đề quan trọng.


Tin vui là bạn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng bên trong gói dịch vụ Cloud Services bao gồm việc theo dõi, quản lý các thay đổi, tình trạng cải tiến các vấn đề phát sinh từ giai đoạn thiết kế đến sản xuất. 

Bạn có thể tận dụng gói dịch vụ Clould Services để quản lý các thay đổi theo đúng quy trình một cách thuận tiện và liền mạch phù hợp với doanh nghiệp.

Các ứng dụng quan trọng như Issue 3D Review, Issue Management, đang thực sự giúp bạn thực hiện việc quản lý các thay đổi này đang có trong 2 Roles Industry Innovator3DSwymer trên nền tảng 3DEXPERIENCE.

Tóm lại

Làm việc với các Roles và ứng dụng trên nền tảng 3DEXPERIENCE sẽ không yêu cầu bất kỳ cài đặt phức tạp nào, chỉ cần trình duyệt của bạn có kết nối internet, dễ dàng truy cập dữ liệu và cộng tác mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Cho phép bạn tận dụng nó để tập trung cho sự sáng tạo, đổi mới quy trình thiết kế dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE, nền tảng này đang giúp cho các kỹ sư và các bộ phận liên quan nâng cao sự hiệu quả trong việc quản lý các vấn đề thay đổi kỹ thuật trên các dự án của mình.Sử dụng 3DEXPERIENCE để quản lý các thay đổi thiết kế theo quy trình của bạn
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Phước Kha 3 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Khả năng tương thích ngược phiên bản 3D CAD trên Cloud với 3DEXPERIENCE