Altium TIPs & TRICKs: Đánh giá tổng quan về Altium Concord Pro
Giải pháp hoàn hảo quản lý thư viện của bạn!

Altium TIPs & TRICKs
Đánh giá tổng quan về Altium Concord Pro

Altium Concord Pro là một sản phẩm được tích hợp trong hệ thống doanh nghiệp của bạn, giúp tổ chức, lưu trữ, chia sẻ và duy trì cập nhật các thông tin linh kiện điện tử cũng như tạo điều kiện cho sự tương tác hai chiều với các công cụ MPD. Bạn sẽ nhận được một sản phẩm quản lý linh kiện tự động, được tiêu chuẩn hóa trực tiếp trong Altium Designer với việc bổ sung trao đổi dữ liệu hai chiều ECAD / MCAD trong các định dạng tệp gốc trong công cụ. Tất cả thành viên trong đội ngũ của bạn đều có thể truy cập thông tin họ cần trong khi quy trình công việc của bạn vẫn được giữ nguyên.

Tham gia cùng chúng tôi khám phá Altium Concord Pro để trải nghiệm và xem cách làm thế nào để quản lý linh kiện một cách thông minh.

Tìm hiểu thêm về Altium Concord Pro tại PCB GraphTech website.

=========================================

ALTIUM CONCORD PRO EVALUATION OVERVIEW

Altium Concord Pro is an on-premises product to Organize, Store, Share, and Maintain up-to-date electronic component information and enable Native Bi-directional MCAD interaction. You get an automated, standardized component management product directly in Altium Designer with the addition of ECAD/MCAD bi-directional data exchange in tool native file formats. You can keep everyone on the same page without changing the way you already work.

Join me on an exploration of Altium Concord Pro and experience how you can master Component Management.

Learn more Altium Concord Pro at PCB GraphTech website.

 
 
Altium TIPs & TRICKs: Đánh giá tổng quan về Altium Concord Pro
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Altium Designer TIPs & TRICKs: Cách chỉnh màu cho các đường mạch trên Altium!
Complete Environment for Schematic + Layout