Altium TIPs & TRICKs: Làm chủ các linh kiện thiết kế trong Altium Concord Pro
Giải pháp hoàn hảo quản lý thư viện của bạn!

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách mở một dự án từ máy chủ, thực hiện các thay đổi dự án đơn giản, xem các linh kiện trong dự án và đăng ký các thay đổi dự án cho máy chủ. Bạn sẽ phải duy trì tất cả các linh kiện đã và đang được cập nhật cũng như tất cả các dự án local của bạn, hoàn toàn được đồng bộ với cùng một dự án trên máy chủ.

Tìm hiểu thêm về Altium Concord Pro tại PCB GraphTech website.


==================================


UNDERSTANDING DESIGN COMPONENTS

In this video, we will show how to open a project from the server, perform simple project changes, see components in the project, and register the project changes to the server. You'll be to maintain all components up-to-date and all your local project completely in sync with the same project on the server.

Learn more Altium Concord Pro at PCB GraphTech website.

 
 
Altium TIPs & TRICKs: Làm chủ các linh kiện thiết kế trong Altium Concord Pro
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Altium TIPs & TRICKs: Hướng dẫn cách Cài đặt & Kết nối Altium Concord Pro
Giải pháp hoàn hảo quản lý thư viện của bạn!