Altium TIPs & TRICKs: Hướng dẫn cách Cài đặt & Kết nối Altium Concord Pro
Giải pháp hoàn hảo quản lý thư viện của bạn!

Altium TIPs & TRICKs: Hướng dẫn cách Cài đặt & Kết nối Altium Concord Pro

Đây là video đầu tiên của chuỗi video đánh giá về phiên bản Altium Concord Pro. Video này sẽ hướng dẫn tường tận cách tải xuống, cài đặt và kết nối Altium Concord Pro với Altium Designer. Bạn cũng sẽ nhận được một số mẹo về cách đảm bảo kết nối của bạn được thiết lập chính xác.

Tìm hiểu thêm về Altium Concord Pro tại PCB GraphTech website.

===========================================================

INSTALLING AND CONNECTING TO ALTIUM CONCORD PRO 

This is the first video of the Altium Concord Pro Evaluation series. This video is going to be about how to download, install, and connect Altium Concord Pro to Altium Designer. You will also get some tips on how to make sure your connection is established correctly.

Learn more Altium Concord Pro at PCB GraphTech website.

 
 
Altium TIPs & TRICKs: Hướng dẫn cách Cài đặt & Kết nối Altium Concord Pro
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Altium TIPs & TRICKs: Đánh giá tổng quan về Altium Concord Pro
Giải pháp hoàn hảo quản lý thư viện của bạn!