SOLIDWORKS 2023: Smarter. Faster. Together.

Xem tổng quan về các tính năng mới mạnh mẽ được tạo ra để giúp bạn cải thiện năng suất, hiệu suất phát triển sản phẩm bằng cách làm việc thông minh hơn, nhanh hơn, kết nối hơn và cùng với các công cụ phát triển sản phẩm hàng đầu trong ngành.

Nâng cao khả năng 3D CAD của bạn bằng cách kết nối các quy trình thiết kế của bạn với nền tảng 3DEXPERIENCE® để truy cập vào các công cụ mạnh mẽ trong toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm, bao gồm quản lý dữ liệu, cộng tác, mô phỏng nâng cao, quản lý và lập trình sản xuất.

Trải nghiệm ngay

 
 
 
 

Never Stop Evolving – Explore the Best of SOLIDWORKS What’s New 2018-2023

Làm việc thông minh hơn, nhanh chóng và hiệu quả hơn không chỉ dừng lại ở việc ra quyết định tốt hơn và các chu trình thiết kế được tăng tốc. Cùng PCB GraphTech khám phá các cải tiến hướng đến người dùng trong năm bản phát hành SOLIDWORKS gần đây nhất đã giúp tối ưu hóa quy trình thiết kế, giải phóng nhiều thời gian hơn cho việc đổi mới phát triển sản phẩm của bạn.

Trải nghiệm ngay

Các tính năng mới trên SOLIDWORKS 2023

 
 

3DEXPERIENCE Works 2023 - Overcome Barriers with Cloud Collaboration

 
 

3DEXPERIENCE Works 2023 - Expand Horizons with Advanced Simulation

 
 

3DEXPERIENCE Works 2023 - Expand Horizons with Integrated Manufacturing

 
 

SOLIDWORKS 2023 - User Experience

 
 

SOLIDWORKS 2023 - Parts and Features

 
 

SOLIDWORKS 2023 - Shape Design with 3D Sculptor

 
 

SOLIDWORKS 2023 - Cloud CAD with 3D Creator

 
 

SOLIDWORKS 2023 - Sheet Metal and Structures

 
 

SOLIDWORKS 2023 - Assemblies

 
 

SOLIDWORKS 2023 - Drawings

 
 

SOLIDWORKS 2023 - SOLIDWORKS Simulation

 
 

SOLIDWORKS 2023 - Routing

 
 

SOLIDWORKS 2023 - SOLIDWORKS Visualize

 
 

SOLIDWORKS 2023 - SOLIDWORKS PDM

 
 

SOLIDWORKS 2023 - SOLIDWORKS Inspection

 
 

SOLIDWORKS 2023 - SOLIDWORKS Electrical

Bạn muốn tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS 2023?

Cải thiện năng suất với các công cụ thiết kế thông minh hơn và nhanh hơn. Phá bỏ các rào cản để hợp tác. Mở rộng khả năng của bạn ngoài CAD 3D bằng cách khám phá các công cụ quản lý vòng đời phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng điện toán đám mây, mạnh mẽ được tạo cho người dùng SOLIDWORKS.