Altium Designer Software 
Subscription Levels

Choose the level that’s best for you.

STANDARD

For Designers
Dành cho các nhà thiết kế và kỹ sư PCB làm việc độc lập

 • Thiết kế thiết bị điện tử với khả năng EDA đẳng cấp thế giới
 • Lưu trữ và truy cập tất cả các nội dung thiết kế bao gồm sơ đồ, bố cục mạch in PCB, tệp sản xuất và thư viện thành phần trong một nền tảng tập trung
 • Chia sẻ dự án với các bên liên quan, những người có thể truy cập thiết kế trong Altium Designer hoặc từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt
 • Truy cập dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực để biết chi phí thành phần và tính khả dụng trực tiếp trong Altium Designer

PRO

  For Teams

Dành cho các nhóm thiết kế sản phẩm điện tử để cộng tác

 • Tất cả các tính năng trong gói STANDARD
 • Hỗ trợ quản lý vòng đời với các thư viện thành phần được quản lý với chuỗi cung ứng IHS Markit và dữ liệu rủi ro
 • Nhanh chóng đánh giá và khắc phục các sự cố thành phần bao gồm trạng thái vòng đời rủi ro, vấn đề về kho, thiếu lựa chọn bộ phận, v.v. thông qua bảng điều khiển Tình trạng thư viện chuyên dụng
 • Mở rộng hỗ trợ thiết kế sản phẩm bao gồm thiết kế nhiều bo mạch, thiết kế khai thác, ECAD/MCAD CoDesign tích hợp mô phỏng
 • Khả năng mở rộng hỗ trợ thiết kế sản phẩm bao gồm nhiều mạch, thiết kế khai thác, ECAD/MCAD CoDesign tích hợp mô phỏng

ENTERPRISE

For Organizations Dành cho các tổ chức để thiết lập tính liên tục kỹ thuật số và quản lý các quy trình

 • Tất cả các tính năng trong gói PRO
 • Khả năng mở rộng thiết kế sản phẩm bao gồm nhiều mạch, thiết kế khai thác, ECAD/MCAD CoDesign tích hợp mô phỏng
 • Xác định quy trình làm việc theo khuôn mẫu để đánh giá thiết kế, yêu cầu bộ phận, trạng thái vòng đời, tạo dự án và phát hành
 • Thiết lập tính liên tục với kết nối kỹ thuật số giữa quy trình thiết kế điện tử và các hệ thống/công nghệ doanh nghiệp hiện có (PLM, Mô phỏng, MCAD, Chuỗi cung ứng)
 • Giảm các lỗi liên quan đến các phương pháp giao tiếp thủ công, hiển thị đầy đủ các bên liên quan trong quy trình làm việc với sự cộng tác giữa các miền
 • Hỗ trợ khách hàng cấp doanh nghiệp

Altium Designer có hơn 55,000 Khách hàng trên toàn thế giới

So sánh các tính năng

1. Altium Designer

2. Nền tảng dịch vụ

3. Các dịch vụ hỗ trợ