Altium Designer TIPs & TRICKs: Làm quen với giao diện & môi trường làm việc trong Altium Designer!
Trở thành kỹ sư chuyên nghiệp với Khóa Educational Altium Designer Basic!

"OnTrack - Educational Altium Designer Basic Series" là chuỗi video "đặc biệt" miễn phí được tổ chức bởi PCB GraphTech Việt Nam, tập trung hướng dẫn các thủ thuật thiết kế mạch in điện tử ở nền tảng cơ bản bằng công cụ phần mềm Altium Designer.

Với chủ đề đầu tiên "Làm quen với môi trường & giao diện làm việc trong Altium Designer" - đây là bước đầu tiên cực kỳ quan trọng cho những người mới bắt đầu với công việc thiết kế trên nền tảng Altium, chuyên gia sẽ hướng dẫn tường tận những thao tác làm việc cũng như chia sẻ những lưu ý hữu ích khi mới bắt đầu! 

Tìm hiểu thêm về Altium Designer 19 & Altium Designer 20 tại PCB GraphTech website.

========================================

DESIGN ENVIRONMENT IN ALTIUM DESIGNER!

"OnTrack - Educational Altium Designer Basic Series" is a "special" free online program by PCB GraphTech Vietnam that our technical expert will teach and share how things work from first principles in Altium Designer to help you gain a clearer knowledge and understanding of important topics in basic Altium Designer skills.

"Design Environment in Altium Designer" is the first topic of this series which hosted by PCB GraphTech Vietnam. This is an extremely important first step for beginners with Altium Designer, the experts will guide you through the workflow as well as useful tips when starting out!

Whether you are designing a single PCB or a complex product with multi boards, Altium Designer’s powerful single application provides you with a no-compromise experience for every step of your design journey!

Learn more Altium Designer 19 & Altium Designer 20 at PCB GraphTech website.

 
 
Altium Designer TIPs & TRICKs: Làm quen với giao diện & môi trường làm việc trong Altium Designer!
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Altium TIPs & TRICKs: Làm thế nào để sao chép thư viện Altium Vault?
Chuỗi video Altium Designer TIPs & TRICKs - đặc biệt hướng dẫn các thủ thuật dành cho người dùng Altium!