bài 3 - EMScanner hoạt động như thế nào với các thiết bị Phần cứng?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!

Với chủ đề lần này, Mr. Ruska Patton sẽ hướng dẫn các kỹ sư biết cách kiểm tra PCB theo thời gian thực trên máy tính để bàn!

EMScanner cung cấp các Giải pháp kiểm tra trực quan theo thời gian thực bằng 1/10 chi phí buồng và hoạt động nhanh hơn 100 lần, là thiết bị hỗ trợ đắc lực các Kỹ sư, Nhà thiết kế PCB và Kỹ sư xác minh.

Hãy xem video để xem những gì chúng ta có thể học được từ các tình huống tương tự.

Tìm hiểu thêm về Thiết bị EMScanner & Các dịch vụ EMI/EMC tại PCB GraphTech website.


====================================================


HOW DOES EMScanner WORK - HARDWARE? 

Lesson 3 with topic “How does EMScanner work - Hardware?” will shows engineers that how we can do real-time testing PCB on your desktop! 

EMScanner provides Real-Time Visual Test Solutions that are 1/10th of a chamber’s cost and operate 100 times faster for Antenna, PCB Designers and Verification Engineers. Chambers on your desktop!

Let's look at video to see what we can learn from this topic!

Learn more EMScanner & EMI/EMC services at PCB GraphTech website.

 
 
trong EMI/EMC
bài 3 - EMScanner hoạt động như thế nào với các thiết bị Phần cứng?
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
bài 2 - Làm thế nào để chẩn đoán các vấn đề về EMC?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!