bài 2 - Làm thế nào để chẩn đoán các vấn đề về EMC?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!

Video này sẽ thảo luận về các vấn đề EMC thực tế gặp phải trong các sản phẩm điện tử. Các vấn đề EMC là những vấn đề gặp phải trong EFT, Surge, ESD, mất điện và kiểm tra khí thải. 

Định vị các nguồn phát thải và xác định các giải pháp để loại bỏ và ngăn chặn các vấn đề EMI tạo ra thực sự là một thách thức cho các nhà kiểm định. Trong video này, chuyên gia EMI/EMC sẽ chỉ ra cách chuẩn đoán, phân tích các vấn đề liên quan đến EMC khi bắt đầu kiểm tra một sản phẩm điện tử hoặc một bo mạch PCB. Điều này sẽ làm rõ tại sao các vấn đề về EMC nên được xem xét ngay từ ban đầu trước khi sản phẩm được gửi đến phòng thử nghiệm EMC hoặc tung ra thị trường. Phân tích đúng, tìm được phương pháp phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp có được những sản phẩm chất lượng cao hơn và chi phí thấp hơn.

Hãy xem xét các trường hợp để xem chúng ta có thể học được gì khi gặp các tình huống tương tự.

Tìm hiểu thêm về Thiết bị EMScanner & Các dịch vụ EMI/EMC tại PCB GraphTech website.

====================================================


HOW TO DIAGNOSE EMC ISSUES?

This topic will discuss actual EMC problems encountered in electronic products. The EMC problems are those encountered in EFT, Surge, ESD, power fail and emissions testing.

Locating emission sources and identifying solutions to eliminate and prevent EMI problems create challenges for power quality investigators. Here, EMI/EMC Expert will show how to diagnose EMC issues when we start to test an electronic equipment or PCB boards. It will make a case as to why EMC problems should be considered in the initial design of a product before it submitted to the EMC test lab or release to the market. So, it helps technical using these methods will result in a product of higher quality and lower cost.

Let's play video to see what we can learn from similar scenarios.

Learn more EMScanner & EMI/EMC services at PCB GraphTech website.

 
 
trong EMI/EMC
bài 2 - Làm thế nào để chẩn đoán các vấn đề về EMC?
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
Bài 1 - Làm thế nào để import thiết kế vào trong EMScanner?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!