Bài 1 - Làm thế nào để import thiết kế vào trong EMScanner?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!

Bài 1 - Làm thế nào để import thiết kế vào trong EMScanner?

"OnTrack - EMI/EMC Tips & Tricks Series" là chuỗi video "đặc biệt" & duy nhất từ PCB GraphTech Việt Nam, tập trung hướng dẫn các thủ thuật đo kiểm, phân tích Tương thích điện từ (EMC) & Nhiễu điện từ (EMI) bằng thiết bị EMScanner.

Với chủ đề đầu tiên "Làm thế nào để import thiết kế vào trong EMScanner?" – chuyên gia sẽ hướng dẫn tường tận những thao tác làm việc đầu tiên với thiết bị EMScanner như cách bố trí và cài đặt hệ thống thiết bị đo kiểm EMI/EMC, thao tác import một “overlays” hoặc một tệp thiết kế trong EMScanner cũng như chia sẻ những lưu ý hữu ích khi mới bắt đầu! 

Tìm hiểu thêm về Thiết bị EMScanner & Các dịch vụ EMI/EMC tại PCB GraphTech website.

====================================================

HOW TO IMPORT OVERLAYS OR DESIGN FILES IN EMScanner?

"OnTrack - EMI/EMC Tips & Tricks Series" is a "special" free & unique program by PCB GraphTech Vietnam that EMI/EMC technical expert will teach and share how things work from first principles in Altium Designer to help you gain a clearer knowledge and understanding of important topics in basic Altium Designer skills.

"How to import overlays or design files in EMScanner?" is the first topic of this series which Mr. Ruska Patton – Director of Product Management will guide the first working steps with EMScanner such as how to set up and install EMI / EMC test equipment system, how to import overlays or design files in EMScanner as well as useful tips when getting started! This is an extremely important first step for beginners when diagnose EMI/EMC by EMScanner.

Learn more EMScanner & EMI/EMC services at PCB GraphTech website.

 
 
trong EMI/EMC
Bài 1 - Làm thế nào để import thiết kế vào trong EMScanner?
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
Introduction To EMScanner
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!