bài 7 - Làm thế nào để kiểm định EMC độ phân giải cao trên thiết bị EMScanner?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!

Bài 7 - Làm thế nào để kiểm định EMC độ phân giải cao trên thiết bị EMScanner?

Như chúng ta đã biết, EMScanner là hệ thống chẩn đoán EMC/EMI có độ phân giải cao nhanh như chớp với độ phân giải tối thiểu 60 micron và dải tần để phát hiện nhiễu từ 150kHz đến 8GHz.

Vậy, làm thế nào để kiểm định EMC độ phân giải cao hiệu quả trên thiết bị EMScanner? 

Hãy xem video để tìm hiểu thêm chủ đề này!

Tìm hiểu thêm về Thiết bị EMScanner & Các dịch vụ EMI/EMC tại PCB GraphTech website.

====================================================


HOW TO DO EFFECTIVE HIGH RESOLUTION EMC TESTING?

As we know, The EMScanner is a lightning-quick high resolution EMC/EMI diagnostic system with a minimum resolution of 60 microns and a frequency range for interference detection between 150kHz and 8GHz.

So, how to do effective high resolution EMC testing?

Let's look at video to see what we can learn from this topic!

Learn more EMScanner & EMI/EMC services at PCB GraphTech website.

 
 
trong EMI/EMC
bài 7 - Làm thế nào để kiểm định EMC độ phân giải cao trên thiết bị EMScanner?
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
bài 6 - Máy quét EMC/EMI độ phân giải cao với máy phân tích quang phổ nhúng EMScanner
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!